Artikelen in 'Technische innovatie'

Toeleverancier

Rekentool voor koolstofbalans en -vastlegging

Een negatieve balans betekent dat er CO2 emissies plaatsvinden. Een positieve balans betekent dat er koolstofvastlegging kan plaatsvinden. Om een positieve(re) koolstofbalans te krijgen, kunnen er verschillende maatregelen genomen worden

Lees meer »
Noord-Holland
Boer

10 maart – Kennisdag Smart Farming

Greenport NHN organiseert op 10 maart voor de tweede keer een kennis- en netwerkdag rond smart farming. Op het programma staan presentaties over o.a. plantspecifiek- en realtime spuiten, precisie technologie ontwikkeling in pootaardappelen, data gedreven landbouw, en Robotisering in broccoli.

Lees meer »
Nieuws
Kennis
Innovatie
Initiatieven
Regio