Vrijwilligers monitoring gezocht in Haarlemmermeer – GreenBASE

Wil je lekker naar buiten en lijkt het je leuk om bij te dragen aan een groen project? GreenBASE zoekt vrijwilligers die in de periode tot september 2022 een aantal keer mee op pad willen voor het monitoren van natuurlijke vijanden, plaaginsecten en oeverplanten bij agrarische bedrijven in de Haarlemmermeer.

Over GreenBASE

GreenBASE is een project dat zich richt op een groen, kleurrijk Haarlemmermeer. In het meerjarige project, dat in 2017 is gestart, staat het bevorderen van de biodiversiteit en de natuurlijke weerbaarheid in de Haarlemmermeer centraal. Hieraan wordt gewerkt door middel van de aanleg van bloemrijke akkerranden en andere natuur-bevorderende maatregelen zoals bankerplants* in bepaalde Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven (BASE). Agrariërs uit de Haarlemmermeer; Centrum voor Duurzaamheid NMCX, het Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid, CLM Onderzoek en Advies, Bayer, Gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap Rijnland en Provincie Noord-Holland werken samen in GreenBASE.

*Bankerplants zijn planten die natuurlijke vijanden aantrekken van bijvoorbeeld de insectensoorten luis en trips, die een ongewenste plaag kunnen vormen in gewassen.

Helpen als vrijwilliger: Wat houdt het in?

Samen met de andere vrijwilligers ga je maximaal 8x insecten in de bloemrijke akkerranden en het gewas monitoren. (als je minder vaak kunt of wilt ben je ook welkom). De insecten zijn naast hun rol als bestuivers vooral belangrijk als natuurlijke vijand voor de plaagdieren in de voedselgewassen. We inventariseren de aantallen, wisselen onze bevindingen met de ondernemers uit en brengen de gegevens met hulp van kennis en adviesbureau CLM in kaart. Gemiddeld ben je zo’n 3 uur bezig. De vrijwilligersgroep wordt vanuit NMCX begeleid.

"Voor het monitoren hoef je géén expert te zijn op gebied van beestjes, maar het helpt natuurlijk wel als je het leuk vindt om te doen!"

Meedoen en contact

Wil je meedoen en/of heb je nog vragen, stuur dan een mail naar Mariken straat via mariken.straat@nmcx.nl

"Wij hebben er weer veel zin in, en hopen dat óók jij een handje wilt helpen bij de verduurzaming van het boerenbedrijf in Haarlemmermeer." aldus Mariken.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?