Voldoende schaduwplekken belangrijk voor welzijn dieren

Veel zonuren en langdurige droogte. Deze weersomstandigheden kunnen gevolgen hebben voor het welzijn van dieren. Het bieden van schuilmogelijkheden voor dieren is daarom belangrijk. Maar wat mag wel en wat mag niet? 

Als de buitentemperatuur boven de 20°C uitkomt en de luchtvochtigheid hoog is, neemt het risico op hittestress toe. Door tijdig de juiste maatregelen te nemen wordt stress bij dieren voorkomen. Er is steeds meer informatie beschikbaar over wat je per diersoort het beste kunt doen.

Het beschermen van dieren tegen extreem weer staat in de Wet dieren en is een verantwoordelijkheid voor houders van dieren en wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in opdracht van het Rijk. In de omgevingsverordening van de provincie is vastgelegd dat het realiseren van schuilvoorzieningen mogelijk is in het landelijk gebied als het perceeloppervlak niet groter is dan 5.000m2 en er niet meer dan 1 schuilstal per perceel met een minimum omvang van 30 m2 wordt gebouwd. Het bouwen van een stal mag niet overal, maar er zijn nog wel alternatieven. Zo kan een mobiele schuilmogelijkheid zoals een platte kar, een tentdoek of een rij met struiken ook schaduw en beschutting bieden. Houders van weidedieren kunnen het bestemmingsplan van de gemeente raadplegen.

Meer informatie

Meer weten over hittestress bij dieren? Bezoek dan deze website van de nederlande Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA). Vanuit de NVWA worden in warme periodes controles uitgevoerd bij veehouderijen en andere bedrijven waarbij er extra aandacht is voor de bescherming van de dieren tegen de hitte. Er wordt gecontroleerd of dieren in de wei voldoende beschermd worden tegen hitte en of er voldoende aandacht is voor goede klimaatbeheersing in stallen. Daarnaast zijn er extra controles op veetransporten als het warmer is dan 27 graden Celsius.

In 2022 gingen gedeputeerde Ilse Zaal en Statenlid Ines Kostić op werkbezoek in Westzaan. Daar bezochten zij een boerderij en gingen in gesprek over de schuilmogelijkheden: “Een parasol werkt niet, die duwt een paard zo om” – Provincie Noord-Holland

bron afbeelding: NVWA

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?