Vogelvriendelijke Agrariër van het jaar: Wouter Reijers

Wouter Reijers uit Wieringerwerf is dit jaar door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden uitgeroepen tot de “Vogelvriendelijke agrariër 2023”. Wouter is al een aantal jaren deelnemer bij de agrarische natuurvereniging. Een deel van zijn percelen zet hij in voor agrarisch natuurbeheer (ANLb) wat bijdraagt aan betere bodem en meer biodiversiteit.

Beeld: Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

Wouter runt samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf aan de Noorderdijkweg in Wieringerwerf. Het bedrijf heeft een extensief bouwplan met een rotatie van 1-op-8. Er worden zo’n tien verschillende gewassen geteeld, waaronder wortelen, zaaiuien, zomertarwe, luzerne, veldbonen en grasklaver. Daarnaast verhuren ze land voor pootaardappelen, bloembollen en pioenrozen. Ook doen ze mee met verschillende beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer,  zoals kruidenrijke akkerranden, vogelakker (luzerne met stroken kruiden er in) en een bloemenblok. Met deze beheerpakketten wordt onder andere bijgedragen aan schuil-, voedsel- en nestmogelijkheden voor akkervogels. Voor deze beheerpakketten ontvangen ze een compensatievergoeding. Daarnaast nemen ze zelf initiatieven voor de agrarische natuur, zoals inzaaien in het najaar en groen bedekt de winter in gaan.

En deze inzet wordt beloond. Er worden door vrijwilligers méér dan 25 soorten vogels geteld op het bedrijf. Waaronder de kneu, de gele kwikstraat, de torenvalk en veldleeuwerik. Daarnaast zijn er grote aantallen huiszwaluwen en boerenzwaluwen die in de zomer over de akkerranden heen scheren op zoek naar insecten.

Ook doet Wouter mee aan verschillende projecten bij ANV Hollands Noorden. Zoals het project “Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen” waar hij het vooral interessant vind om plantsapmetingen te laten doen en om met andere collega boeren kennis uit te wisselen. Ook doet hij mee aan het project “kringlooplandbouw”.  Dit project richt zich op het optimaliseren samenwerking tussen de bollenteelt, akkerbouw en veehouderij. Met een studiegroep leren zij meer over de teelt van veldbonen.

Meer weten over kringlooplandbouw? Lees het blog over de verschillende definities van kringlooplandbouw.

Vanwege zijn grote inzet voor de agrarische natuur op zijn bedrijf, zijn bereidwilligheid en positieve houding en is hij door ANV Hollands Noorden verkozen tot de Vogelvriendelijke Agrariër van 2023.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?