Toekomstversnellers

Toekomstversnellers, een korte uitleg

Doel en organisatie

Het doel van Toekomstversnellers Buitengewoon Noord-Holland is om praktische en haalbare ideeën met sociaal-economische impact in het landelijke gebied van de provincie Noord-Holland te versnellen en om op deze manier bij te dragen aan één of meerdere PPLG-thema’s (Natuur, Water en Bodem, Klimaat, Landbouw, Landschap en Erfgoed, Recreatie).

Dit gaan we doen aan de hand van een prijsvraag, waarbij jij jouw idee voor het landelijk gebied kunt indienen. Wanneer jouw idee tot Topidee wordt verkozen door de jury, win je een financiële bijdrage, advies en coaching om jouw idee een stap verder te brengen en meer!

Deelnamecriteria

Om te kunnen deelnemen aan Toekomstversnellers gelden enkele deelnamecriteria:

 1. Inzendingen moeten gericht zijn op een concrete plek of een concreet gebied in één van de vijf Noord-Hollandse PPLG-regio’s. Dit zijn:
 • Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland
 • Noord-Kennemerland
 • Laag Holland
 • Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden
 • Gooi en Vechtstreek

Als een idee van toepassing is voor een breder gebied, in meerdere regio’s of zelfs breder dan Noord-Holland, dan is dit toegestaan. Echter een inzending moet ook gekoppeld zijn aan een concrete locatie in Noord-Holland en niet op een idee in het algemeen.

 1. Het is toegestaan om per persoon meerdere ideeën in te dienen. Dit mag in verschillende regio’s zijn of binnen een regio.
 2. Deelnemers dienen eigenaarschap te tonen voor hun idee. Dit houdt in dat zij bereid zijn om hun idee zelf te trekken tot aan realisatie, al dan niet in samenwerking met anderen, of het idee in elk geval te verkennen op haalbaarheid. Inzendingen met ideeën die voornamelijk gestoeld zijn op wat anderen zouden kunnen doen, zijn van deelname uitgesloten.
 3. Deelnemers dienen een idee te hebben dat aansluit bij één of meerdere opgaven binnen de PPLG-thema’s (Natuur, Water en Bodem, Klimaat, Landbouw, Landschap en Erfgoed, Recreatie). Innovaties die sec technisch van aard zijn, komen niet in aanmerking. Het kan wel zo zijn dat een idee impact maakt op sociaal-economisch vlak en een technische component bevat.
 4. Deelnemers kunnen hun idee aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Voor meer informatie, neem een kijkje op de Toekomstversnellers website.

Voordat we verder gaan met Toekomstversnellers, even een korte uitleg over het PPLG

PPLG

Het landelijk gebied is nog niet in balans. Zo is de natuur-, bodem- en waterkwaliteit op veel plekken niet goed genoeg, verandert het klimaat snel, staat de waterbeschikbaarheid onder druk en zorgt bevolkingsgroei ervoor dat anders met de ruimte moet worden omgegaan. In het PPLG staan daarom klimaatbestendigheid, een sterk water- en bodemsysteem, biodiversiteit en sociaal-economische vitaliteit centraal.

Het PPLG, het provinciaal Programma Landelijk Gebied, ‘Buitengewoon Noord-Holland!’ is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. Het PPLG richt zich in de eerste plaats op biodiversiteit, stikstof, water, bodem en klimaat. Dat is met het Rijk en Europa zo afgesproken. Dit wordt het NPLG genoemd. Het PPLG is de provinciale vertaling hiervan. En gaat uit van zes thema’s.

 1. Natuur
 2. Water en Bodem
 3. Klimaat
 4. Landbouw
 5. Landschap
 6. Erfgoed, Recreatie

Het is belangrijk dat we als overheid openstaan voor de innovatieve ideeën die er al zijn, en dat we die ondersteunen. Dit willen we onder andere doen door middel van de Toekomstversnellers. Voor meer informatie, neem een kijkje op de Toekomstversnellers website.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?