Terugblik: bloemkool- en broccolitelers laten hun kracht zien op de Bloemkool-Broccoli Contactdag

Op 26 januari jl. vond de jaarlijkse Bloemkool-Broccoli Contactdag plaats bij Tolpoort Vegetables in Hoogkarspel. Een dag waarop het netwerk van telers bijeenkomt en de uitdagingen en kansen van het afgelopen en aankomende seizoen bespreekt.

Aandacht voor duurzame initiatieven

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer opende de dag en benoemde de initiatieven die de bloemkool- en broccolitelers in gezamenlijkheid ondernemen. Initiatieven voor gezamenlijk onderzoek, waarbij intensief wordt gezocht naar verdere verduurzaming. Maar ook een gezamenlijk initiatief om te laten zien dat de huidige moderne teeltmethoden passen in natuurinclusieve doelstellingen. In de zoektocht naar regeneratieve landbouw wordt met monitoring en demonstratie gestreefd naar het omzetten van gewasresten in stabiele organische stof.

Ketenplatform

Gastheer Tolpoort Vegetables laat zien hoe een betrokken ketenpartner er uit ziet. Directeur Gian Russchen onderstreept het belang van het assortiment vollegrondsgroente in het groenteschap: “Meer dan 60% van het groenteschap wordt gevuld door de vollegrondsgroentesector.” Het pakket van Tolpoort Vegetables met bloemkool, broccoli en witlof is daar een belangrijk onderdeel van. Russchen onderstreept daarmee de noodzaak voor het inrichten van een ketenplatform vollegrondsgroente en bevestigt dat hierover al verkennende gesprekken worden gevoerd.

Perspectieven

Ik word enthousiast van de innovatiedynamiek én van de jonge generatie die in deze sector volop toekomstperspectief ziet.
Jelle Beemsterboer, gedeputeerde Wonen, Landbouw en Visserij, Stikstofbanken en het Provinciaal programma landelijk gebied (PPLG)

Op de informatiemarkt toonden de toeleveranciers de perspectieven voor de bloemkool- en broccoliteelt. Die zijn divers: technische mogelijkheden met hightech schoffeltechniek en automatische plantsystemen. En hiernaast zijn er ook natuurlijke oplossingen met gewasbeschermingsmiddelen, gebaseerd op beïnvloeding van natuurlijke processen. De markt toonde ook uitgebreid inzicht in de perspectieven van nieuwe rassen voor een optimaal teeltresultaat. 

Sterk netwerk

Het bij elkaar brengen van de diversiteit laat de kracht van het telersnetwerk zien. Het sterke netwerk vindt zijn basis in de constructieve samenhang tussen de telers. De Bloemkool-Broccoli Contactdag bood uitgebreid ruimte voor gesprekken met collega’s over het afgesloten en aankomende seizoen. De belangrijkste conclusie die getrokken werd is dat de perspectieven voor bloemkool en broccoli gunstig zijn, maar dat dat niet betekent dat er geen uitdagingen zijn. De uitdagingen om de risico’s in de teelt te beheersen zijn groter dan ooit. Deze uitdagingen aangaan vanuit de kracht van een telersnetwerk draagt bij aan het vertrouwen in de toekomst van de sector.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?