Gezocht: tarwe- en gersttelers voor onderzoek tijdig voorspellen optreden mycotoxinen

Wageningen Food Safety Research voert een meerjarig onderzoek uit naar het correct kunnen voorspellen van de besmetting van granen met mycotoxinen. Mycotoxinen zijn stoffen die van nature in voer en voedsel kunnen voorkomen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van dier en mens. Mycotoxinen worden gevormd door schimmels op gewassen, zoals Fusarium spp. op tarwe.

Wageningen Food Safety Research heeft een model opgesteld dat op basis van landbouwkundige gegevens en lokale weersomstandigheden op tijd besmettingen door fusarium voorspelt. Om het model te testen en verder te ontwikkelen, is het onderzoeksinstituut nog op zoek naar telers die willen helpen.

Meewerken aan ons onderzoek?


Indien u in 2021 wintertarwe of zomergerst teelt, willen wij u vragen of u bereid bent mee te werken aan dit onderzoek. Het gaat om het vastleggen van een aantal teeltgegevens en het nemen van een monster tarwe of gerst korrels tijdens de oogst. Dit monster wordt geanalyseerd op besmetting met mycotoxinen.

Alle informatie wordt vertrouwelijk en niet herleidbaar tot individuele bedrijven gebruikt. Wij gebruiken uw naam en adres enkel voor de verzending van de vragenlijst en het verwerken van de resultaten. De monsters worden gecodeerd, zodat de uitslagen niet herleidbaar zijn naar uw bedrijf. 

Indien u bereid bent mee te werken, vragen wij u om de vragen online in te vullen.


tekst: Wageningen Research

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?