Subsidie voor voor duurzame innovatie mkb

Met de subsidieregelingen MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) haalbaarheidsprojecten en Research & Development projecten wil de provincie Noord-Holland het midden- en kleinbedrijf ondersteunen en innovatie stimuleren. Noord-Hollandse mkb-ondernemers die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen subsidie aanvragen. In totaal is €9,5 miljoen euro beschikbaar.

Missies voor de Toekomst

De activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd moeten bijdragen aan de Missies voor de toekomst van de Topsectoren. (zie ook www.topsectoren.nl en de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Voor het Thema ‘Landbouw Water Voedsel’ zijn dat:

  • Vermindering van grond- en hulpstoffen in de land- en tuinbouw in 2030. Alle eind- en restproducten worden zo hoog mogelijk tot waarde gebracht (kringlooplandbouw).
  • In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal (gedeelde missie met het thema Energietransitie en Duurzaamheid)
  • Nederland is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust.
  • In 2030 produceren en consumeren we gezond, veilig en duurzaam voedsel en verdienen ketenpartners, inclusief de boer een eerlijke prijs.
  • Een duurzame balans tussen ecologische draagkracht en waterbeheer vs. Hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten. Die balans moet er in 2030 zijn voor mariene wateren en in 2050 voor rivieren, meren en estuaria.
  • Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, met tijdige, toekomstbestendige maatregelen tegen beheersbare kosten

Aanvragen

Aanvragen voor Haalbaarheidsprojecten kan vanaf 4 april. 

Aanvragen voor Research & Development Samenwerkingsprojecten kan vanaf 6 juni.

Vorige edities

In 2022 is er aan 132 haalbaarheidsprojecten en 31 R-D-samenwerkingsprojecten subsidie verleend. Het gaat om uiteenlopende initiatieven zoals off-grid elektrische energie door middel van mobiele batterijen en een apparaat dat op eenvoudige, accurate en veilige wijze via sonar- en lidar-technologie inspecties uit kan voeren onder water.

Provincie ondersteunt ondernemers 

Je kunt als ondernemer in Noord-Holland ook gebruik maken van Investeringsgereedprogramma PIM, het versnellingsprogramma GO! –NH en het Innovatiefonds Noord-Holland. In een latere fase kom je mogelijk ook in aanmerking voor ondersteuning vanuit ROMInWest. Voor advies en ondersteuning bij subsidie- en investeringsvragen kun je terecht bij Ontwikkelingsbedrijf NHN . 

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?