Subsidie voor samenwerking op duurzame innovaties (MIT R&D)


Met de MIT-Regelingen wil de provincie de verduurzaming van de economie versnellen en duurzame innovatie ondersteunen en stimuleren. MIT staat voor MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Één van de topsectoren is de voedselsector: Agri&Food. Op 1 juni 2021 wordt de subsidieregeling voor Research & Development samenwerkingsprojecten opengesteld.

Voor wie?


De regeling is bedoeld voor Samenwerkingsverbanden van 2 of meer MKB-ondernemingen, waarvan in ieder geval 1 onderneming een vestiging in Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een Research & Development-samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Bijdragen aan een missie


De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten passen binnen het Missiegedreven Innovatie en Topsectorenbeleid. Hierin heeft het kabinet haar ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies.

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben voor de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel gezamenlijk een kennis- en innovatieagenda opgesteld. De volgende missies zijn geformuleerd:

  • Kringlooplandbouw
  • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
  • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
  • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
  • Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
  • Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta
  • Sleuteltechnologieën

Aanvragen


Aanvragen is mogelijk van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021. 
Op de sluitingsdatum moet de aanvraag uiterlijk 17:00 uur ingediend zijn. Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 2+ nodig. Vraag tijdig eHerkenning aan wanneer je dit nog niet hebt.

Beoordeling


De beoordelingsaanpak is tender, dat betekent dat vanaf 10 september 2021 alle aanvragen tegelijkertijd worden beoordeeld en voorzien van een puntentotaal op basis van een aantal verdeelcriteria. Op basis van het totaal aantal punten krijgen aanvragen een plek op de prioriteitenlijst. Subsidie wordt verleend aan de aanvraag met het hoogste aantal punten en daarna aflopend, totdat het subsidieplafond is bereikt. Na het bereiken van het subsidieplafond worden lager scorende aanvragen geweigerd.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?