Subsidie voor plattelandsontwikkeling in de Kop van Noord-Holland

Organisaties, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen een subsidieaanvraag indienen bij LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. In totaal is er 600.000,- euro beschikbaar voor projecten.

LEADER is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Ideeën van organisaties, bedrijven en gemeenten worden vaak niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiën. De LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie en draagt zo bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland. Het programma richt zich o.a. op de uitvoering van concrete acties die de circulaire economie (inclusief kringlooplandbouw) stimuleren, bijdragen aan de biobased economy en/of aan opwek en gebruik van duurzame energie.

De regeling staat open van 24 oktober 2022 (9.00 uur) tot en met 31 maart 2023 (17.00 uur).

Advies op projectidee

Om de doorlooptijden zo kort mogelijk te maken, kunnen projectideeën vanaf nu al worden ingestuurd.
Indien je voor 1 november jouw idee instuurt en de LEADER-coördinator denkt dat jouw idee kans maakt op LEADER-subsidie, zul je worden uitgenodigd om jouw projectidee te pitchen in de vergadering van de lokale actiegroep (LAG). 
De leden van de LAG zullen dan met je in gesprek gaan over jouw idee, en je tips geven om het project te verbeteren: ‘Dit is een informele service die wij geven, en geen officiële beoordeling.’
Vul het projectideeformulier in en stuur dit uiterlijk 1 november 2022 op naar leader@nhn.nl.  

In Nederland zijn in deze programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen, waarvan één in Noord-Holland: de Kop van Noord-Holland & Texel. De afgelopen periode is subsidie verleend aan onder andere: Beleefcentrum Duurzame Energie 'Leven van de Wind' (Wieringerwerf), 'Energie voor allen', 'samen beter' en 'Natuurcentrum De Marel' (Texel).

LEADER maakt onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit programma wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De helft van het bedrag is Europees geld en de andere helft is beschikbaar gesteld door de provincie.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?