Subsidie voor kennisontwikkeling en -deling duurzame landbouw (SABE)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft subsidie voor kennisontwikkeling en kennisdeling op het boerenerf. SABE staat voor Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie. De SABE is dit najaar opnieuw open met een aantal regelingen.

Vanaf 1 november t/m 15 december kan er via het RVO-loket subsidie worden aangevraagd voor leren in groepsverband en voor advies op maat:

Projectsubsidies voor praktijknetwerken:

Voor het leren over duurzame landbouw in groepsverband.

Wilt u samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw? Bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of minder stikstofuitstoot? Als u daarvoor een project opzet, kunt u subsidie aanvragen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Doel is verduurzaming stapsgewijs toe te passen in het eigen bedrijf.

Budget

U krijgt maximaal 80% van uw projectkosten vergoed. Het subsidiebedrag is minimaal € 15.000 en maximaal € 200.000. Hiervan betaalt u bijvoorbeeld loonkosten of de kosten om een zaal te huren. Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 3,3 miljoen beschikbaar:
€ 1,4 miljoen voor projecten over stikstofuitstoot en hergebruik van voedingsstoffen €
0,5 miljoen voor projecten over duurzame dierlijke marktconcepten
€ 1,4 miljoen voor projecten over andere onderwerpen over duurzame landbouw

Subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw:

Voor agrarische ondernemingen die al grotendeels een omschakeling naar duurzame landbouw hebben doorgemaakt en als inspirerend praktijkvoorbeeld voor andere agrariërs kunnen dienen.

Wilt u ondersteuning krijgen voor het delen van door u opgedane kennis en ervaringen met de duurzame omschakeling van uw eigen bedrijf? Deze regeling ondersteunt agrarische ondernemers die collega’s willen informeren over deze ervaringen en inspireren door demonstratiebedrijf te worden.

Budget

De looptijd van de subsidie voor demonstratiebedrijven is drie jaar. De subsidie bedraagt min. €75.000 en max. €120.000,- per demonstratiebedrijf voor een periode van drie jaar en is 100% subsidiabel. Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 3,44 miljoen beschikbaar.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?