Studenten Clusius op bezoek bij Pé Slagter en UVA

Tweedejaars studenten plantenteelt van het Clusius College bezochten binnen het programma Biodivers Perspectief (natuurinclusief leren) in mei het bedrijf van bloemkoolteler Pé Slagter waar ze onder leiding van bodemcoach Bas Slagter in een praktijkles profielkuilen hebben gegraven en geanalyseerd. Percelen van het bedrijf van Slagter maken ook onderdeel uit van het ‘Duurzame bloemkool’ project dat wordt getrokken door Amsterdam Green Campus. Een mooie kans om de mbo-studenten ook uit te nodigen op de Universiteit van Amsterdam, waar onderzoekers bodem- en watermonsters analyseren van o.a. de percelen van Slagter.

De studenten zijn rondgeleid door de verschillende laboratoria, hebben pH metingen gedaan, wormen geteld en een goed gesprek gevoerd over de toekomst van de landbouw en de meerwaarde van een onderzoek als het ‘Duurzame bloemkool’ project. Een mooie en bijzondere dag waarbij praktijk en wetenschap van elkaar konden leren.

In het project ‘Duurzame bloemkool’ onderzoeken we wat het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit in de akkerbouw op kleibodem is. In de periode 2020-2023 wordt gemeten aan de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen.

In het project Biodivers Persperctief onderzoeken, oefenen en leren huidige en toekomstige ondernemers in de agri-sector samen hoe een natuurinclusieve aanpak eruit kan zien én hoe je een realistisch verdienmodel opzet. Nieuwe kennis en vaardigheden waar de omslag naar een natuurinclusieve landbouw om vraagt, worden zo opgedaan en gedeeld.

Duurzame bloemkool: Niet onderwerken van strorijke stalmest
Biodivers Perspectief: voor natuurinclusief leren en ondernemen

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?