Samen kennis opdoen over eiwitgewassen

Wil je meer kennis opdoen en delen over de teelt van vlinderbloemige eiwitgewassen zoals de veldboon? Haak dan aan bij het project dat o.a. het Louis Bolk instituut hierover voorbereidt.

Eiwitgewassen

De teelt van vlinderbloemige eiwitgewassen zoals veldboon en lupine is sinds 1992 in Nederland goeddeels verdwenen. Zonde, want er zitten veel kansen in deze teelt. Zeker nu. Voor veel telers zijn dergelijke vlinderbloemigen echter een nieuw gewas. En dat moet je in de vingers krijgen om er een rendabele teelt van te maken.

Kennis over rassen, teeltmaatregelen en afzet is in de afgelopen jaren in meerdere lokale projecten al vernieuwd of ontwikkeld. Maar het bereik van lokale projecten is beperkt. Uitwisseling en verdere verspreiding kan dus nog veel opleveren.

Het voorstel

Het Louis Bolk Instituut wil een krachtige stimulans geven aan het verder versterken en verspreiden van de lokale kennis. Lokale netwerken van telers kunnen hierin aanhaken. Heb jij interesse in relevante kennisdeling en demonstraties rondom verschillende vragen die bij de teelt van eiwitgewassen komen kijken? Binnen het project is hier ruimte voor.

Telersgroepen uit verschillende regio’s kunnen gezamenlijk formuleren wat hún kennisbehoefte is. Ook wordt er een nationaal uitwisselings- en kennisverspreidingsnetwerk georganiseerd. Het idee is om via demonstraties en kennisbijeenkomsten losse projecten bij elkaar te brengen. We hoeven immers niet allemaal het wiel uit te vinden.

Ter financiering van de hierboven beschreven activiteiten wordt een beroep gedaan op de SABE kennisdelingsregeling.

De deadline voor de aanvraag is al op 14 juli, dus de organisatie vraagt projecten die willen aanhaken zich snel te melden.

Meer info of aanhaken

Marja Hoorweg, Projectmanager Agro Food, Horizon Flevoland komt graag met geïnteresseerden in contact.

mail: marja@horizonflevoland.nl
Telefoon: 06 – 29 54 77 62

n.b. Door het Louis Bolk Instituut worden demonstraties, kennisbijeenkomsten, workshops etc. opgezet. De aanvrager, bijvoorbeeld een lokale telersvereniging, is formeel aanvrager van het lokale project. Desgewenst kan Louis Bolk Instituut optreden als gedelegeerd penvoerder bij aanvraag en administratieve afhandeling.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?