Q&A Subsidie Voedselvisie NH 2023

Werk jij samen met andere partijen aan duurzame landbouw en kortere ketens in het Noord-Hollandse voedselsysteem? Dan kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, met de subsidieregeling ‘Voedselvisie Noord-Holland 2023’. Vanaf 1 maart 2023 stelt de provincie Noord-Holland 500.000 euro beschikbaar.

Voor de vorige ronde van de subsidieregeling hebben we op 6 juli 2022 een digitaal vragenuur georganiseerd. Daarin werd informatie gegeven over de subsidieregeling en geïnteresseerden konden vragen stellen. Via deze link kun je dat digitaal vragenuur teugkijken. Maar let op:

De subsidieregeling 2023 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van 2022

In het Vraag en Antwoord overzicht hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige openstelling en antwoord op een aantal praktische vragen rondom het aanvragen.

 Wat is het verschil tussen de openstelling van deze subsidieregeling in 2022 en de nieuwe openstelling in 2023? 

De regeling is voor een groot deel hetzelfde gebleven. Het verschil met de vorige openstelling is: het huidige beschikbare budget is 500.000 euro totaal voor alle projecten. Ook geld géén subsidieplafond meer per gebied, je kan voor de hele provincie Noord-Holland een project aanvragen. Wel geldt nog steeds een maximum van 100.000 euro subsidie per project. Daarnaast zijn enkele indicatoren aangepast waarvoor je punten krijgt. Bijvoorbeeld de indicator ‘opschaalbaarheid’. Deze indicator gaat alleen nog over hoeveel ondernemers jullie projectactiviteiten zullen overnemen. Ook is er een indicator voor ‘samenstelling van het samenwerkingsverband’ toegevoegd: je krijgt meer punten als je meerdere ketenschakels in je samenwerkingsverband vertegenwoordigd hebt. Alle indicatoren en de bijbehorende puntenscore vind je in de tekst van de subsidieregeling.
Een project met startdatum in het verleden indienen: Het formulier pakt de datum van vandaag. Hoe kun je de startdatum eerder maken?

Je kunt een datum invullen met dd.mm.jjjj (datum, maand, jaar). Dan kun je een datum in het verleden invullen.
Kun je in het formulier geen bankrekeningnummer invullen?

Het bankrekeningnummer kun je als volgt invullen: AA99 AAAA 9999 9999 99, met spaties tussen de letters en de cijfers. Als je het bankrekeningnummer op de verkeerde manier invult en het formulier vervolgens opslaat, dan krijg je een foutmelding.
Wordt de subsidie overgemaakt naar de penvoerder of naar alle partners in het samenwerkingsverband? En als de penvoerder alle subsidie ontvangt en kan verdelen, waarom is het dan nodig om van iedere samenwerkingspartner alle bankgegevens in te laten vullen

De penvoerder ontvangt alle subsidiebedragen. Het is daarom niet nodig om alle bankrekeningnummers van alle samenwerkingspartners in te vullen. Natuurlijk voert de aanvrager wel het bankrekeningnummer van de penvoerder in. Alle samenwerkingspartners moeten wel een afschrift van hun bank inleveren, dit bankafschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
Is het nodig om voor elke samenwerkingspartner een apart volmacht formulier in te (laten) vullen? Kan dat ook op één formulier met meerdere handtekeningen?

Eén formulier met meerdere handtekeningen is ook toegestaan.
Indien je een totaalplan hebt dat al gedeeltelijk door anderen wordt gefinancierd en voor een deel van het plan subsidie aan wilt vragen: Waar wordt dan op beoordeeld? Op het totaalplan? Of op het onderdeel dat is ingediend voor deze subsidie in Noord-Holland?

De provincie Noord-Holland ziet het als positief dat er ook financiering van elders is. Toon de verbinding van het samenwerkingsverband met het totale plan goed aan, dus geef de impact aan van je totale plan. Wanneer je geen subsidie aanvraagt bij de provincie Noord-Holland voor de onderdelen kringlooplandbouw of regeneratieve landbouw onderbouw je wel de impact hierop van het totaalplan als je daarop beoordeeld wilt worden. 
Kan je een aanvullende afspraak maken dat wanneer één partner in het samenwerkingsverband zijn verplichtingen niet nakomt, hij dan ook verantwoordelijk is, en aansprakelijk, voor het gedeelte van de verplichtingen dat eventueel niet wordt goedgekeurd?

Dit lijkt niet mogelijk. Alle partners zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste uitvoering van het project en het voldoen aan de subsidievoorwaarden.
In de vorige subsidieronde in 2022 gold een subsidieplafond per gebied binnen de regio. Geldt een dergelijk plafond ook bij deze ronde in 2023?

Nee, dit subsidieplafond per gebied geldt niet meer. Er is nu één totaal subsidiebudget voor de totale provincie Noord-Holland. Wel geldt nog steeds een maximum van 100.000 euro subsidie per project.
We moeten een de-minimisverklaring invullen. Nu hebben wij coronasteun (TVL) ontvangen. Moeten we dit ook opgeven als steun? 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor bedrijven verwerk je als volgt: voor bestaande bedrijven wordt de TVL niet tot de-minimissteun gerekend. Je hoeft dit niet op te geven als ontvangen steun in je de-minimisverklaring. Voor startups en startende bedrijven valt de TVL wel onder de de-minimis. Dan geef je het bedrag wél op in je de-minimisverklaring.

Gerelateerd

Subsidie voor duurzaam regionaal voedsel

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?