Projectidee in de Kop? Stuur hem naar LEADER op!

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling gericht op kleinschalige projecten. Hoewel er nog geen formeel besluit is genomen, wordt verwacht dat LEADER voor de kop van Noord-Holland in de tweede helft van juni weer zal worden opengesteld. Nieuwe projectideeën zijn daarom welkom en kunnen tot en met 9 mei worden ingediend.

Voor wie?


LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het gaat om initiatieven van onderop, waarbij de voorkeur uitgaat van initiatieven van bewoners. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen.

Alle bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen projecten indienen binnen dit programma. Voor deze regio vormen Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder (alleen het plattelandsgebied) het werkgebied. Alleen het stedelijk gebied van Den Helder wordt er buiten gelaten. De projecten moeten uitgevoerd worden in, en bijdragen aan het werkingsgebied.

Indienen projectidee


Heeft u een idee voor de ontwikkeling van het platteland van de Kop van Noord-Holland? En past het in het kader van LEADER Kopkracht? Klik op lees meer voor alle informatie en dien jouw idee in.


*Projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en passen binnen een van de volgende thema’s:

  • Tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen.
  • Stimuleren van circulaire economie en duurzame energie.
  • Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.


Let wel: Pas wanneer een formeel besluit is genomen over de openstelling, kunnen aanvragen worden ingediend. Het is wel raadzaam eerst de stap te zetten voor een projectidee. Je profiteert dan van een eerste informele toetsing en advisering. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de LEADER-coördinator.

In de loop van april/mei zal het besluit tot openstelling worden gepubliceerd.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?