Project Zoetwaterboeren afgetrapt

Met het gezamenlijk neerlaten van een opgerolde banner bij het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna, gaven Ilse Zaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, en Rian van Dam, burgemeester van de gemeente Hollands Kroon, dinsdag 23 augustus de officiële aftrap van het project Zoetwaterboeren. 

Periodes van droogte en periodes van zware buien zullen naar verwachting steeds vaker voorkomen in ons land. In de landbouw zorgt dit in toenemende mate voor problemen. In project Zoetwaterboeren gaat een grote groep bedrijven en instellingen op zoek naar oplossingen voor die groeiende problematiek van verdroging en wateroverlast; Hoe kun je als agrariër praktisch en flexibel inspelen op (sterk) wisselende (weers)omstandigheden?

Het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk (Hoeve Lotmeer) in Anna Paulowna is voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum. Op het bedrijf zijn diverse praktijkopstellingen ingericht om proeven te doen en demonstraties te kunnen geven van goed zoetwaterbeheer. Zodat niet alleen kennis kan worden opgedaan, maar ook kan worden gedeeld.

Een video-impressie van de startmiddag

Video-impressie van de Zoetwaterboeren startmiddag . Bron: Greenport Noord-Holland Noord

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?