Nieuwe contracten voor agrarisch natuurbeheer

Agrariërs krijgen de mogelijkheid om in de periode 2023-2028 opnieuw gebruik te maken van agrarisch natuurbeheer op hun percelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Deze periode geldt als een overbrugging, zodat uiterlijk in 2028 het Natuurnetwerk is afgerond. In 2022 gaat de provincie het gesprek aan met deze agrariërs. Dat gaat over hun bedrijfsvoering in de toekomst, hoe de komende periode de volledige overstap gemaakt moet worden naar natuurbeheer op de percelen in het Natuurnetwerk en welke (financiële) mogelijkheden de provincie hierbij biedt. Nadat een perceel is omgevormd tot natuur, is het voor de grondeigenaar of pachter mogelijk subsidie aan te vragen voor het natuurbeheer.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?