Kenniscafé bracht ervaringen en kennis wetenschappers en telers bij elkaar

In februari vond het kenniscafé plaats voor vollegronds groentetelers vanuit het programma Biodivers Perspectief en het project Duurzame Bloemkool. De sprekers namen de telers mee in de ontwikkelingen rondom natuurinclusief telen en het toekomstperspectief van biodiversiteit  in de vollegronds groenteteelt.

Telers zetten steeds meer stappen richting een natuurinclusieve landbouw en een biodiverse leefomgeving. Ondernemen is ook inspelen op veranderingen. Om de verandering naar meer natuurinclusief telen, maar ook andere veranderingen aan te durven gaan, is de ondernemer erbij geholpen goede afwegingen te maken. Daarvoor is niet alleen kennis nodig, maar ook inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk.

Het perspectief van biodiversiteit en insectenbeheersing

Luuk Croijmans MSc (Wageningen Universiteit) is insectenexpert en onder andere gespecialiseerd in natuurlijke plaagbestrijding, agrobiodiversiteit en geïntegreerde plaagbestrijding. In zijn presentatie ging hij in op insectenbeheersing met behulp van de omgeving. Welke invloed heeft het landbouw ecosysteem op de biodiversiteit van insecten en hoe kunnen insecten een positieve invloed hebben op landbouw? Telers gingen met Luuk in discussie. Voorbeelden van hoe het in de praktijk gaat, drempels en kansen kwamen aan bod. Eén drempel is dat supermarkten (en uiteindelijk ook de consumenten) geen insecten in de broccoli willen vinden. Ook al zijn dat de “goede insecten”. Leveringen broccoli worden daarop afgekeurd. Het zou goed zijn om in de communicatie naar consumenten het verhaal ook duidelijk te vertellen, “zo’n insect is eenvoudig weg te spoelen en tast niet het product aan” aldus één van de telers.

Eerste resultaten van onderzoek naar effecten van het niet onderwerken van strorijke dierlijke stalmest

Léon Feenstra en Sascha Nijdam zijn onderzoeksassistenten bij de Universiteit van Amsterdam. In het project Duurzame Bloemkool van de Amsterdam Green Campus wordt onderzoek gedaan bij twee demo-leerbedrijven (Pn. Slagter en Wim Reus) naar het effect op onder andere de bodem- en productkwaliteit, uitspoeling naar oppervlaktewater, ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit van het niet onderwerken van strorijke stalmest. Na anderhalf jaar onderzoek presenteerden Léon en Sascha deze middag de eerste resultaten. Met verschillende vragen tussen de presentatie door kwamen goede discussies op gang. De telers benadrukten dat het belangrijk is dat onderzoek het volledige verhaal vertelt. Volgens Léon is een goede samenwerking met telers daarom van belang, zodat onderzoek en praktijk elkaar kunnen versterken.

Door het interactieve karakter van de bijeenkomst ontstonden stevige, maar constructieve discussies. De deelnemers waren tevreden over de opzet van dit kenniscafé. Door praktijkervaringen van de telers en de onderzoeken van de wetenschappers bij elkaar te brengen ontstond bij beide partijen nieuwe inzichten en de wens naar een vervolg.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?