Introductie Icoonproject: Sluiten Kringloop Veevoer van Veldbonen

Korte keten, biodiversiteit, regeneratieve landbouw en kringlopen sluiten: voor de landbouwsector liggen uiteenlopende opgaven op het gebied van verduurzaming. Toch zijn er projecten waar al deze thema’s in samenkomen. In dit blog bespreken we zo’n project, namelijk het sluiten van de kringloop van veevoer met veldbonen in de Wieringermeer door CAV Agrotheek. In 2023 ontving dit project subsidie in het kader van de provinciale Voedselvisie.

In het project ‘Kringloop sluiten Veevoer uit Veldbonen’ nemen akkerbouwers in de Wieringermeerpolder deel aan een innovatief initiatief. Deze akkerbouwers in de Wieringermeerpolder gaan veldbonen telen, en tegelijkertijd akkerranden inzaaien om de biodiversiteit te vergroten. De veldbonen kunnen worden ingezet als veevoeder voor lokale veehouders. De mest van deze veehouders wordt weer gebracht naar de akkerbouwers voor de bemesting van hun akkers. Zo is de kringloop rond!

Wat is CAV Agrotheek?
CAV Agrotheek is een agrarische coöperatie die werkt als kennispartner en als toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaden, veevoeders en bollennetten in de agrarische sector. Bij CAV Agrotheek werken tal van ervaren teeltspecialisten die adviseren en ondersteuning bieden op het gebied van teeltmethoden, precisielandbouw, bemesting en gewasbescherming. Ook voor opslag en verlading van granen kunnen agrariërs bij CAV Agrotheek terecht.       

Met dit project wordt er een grote bijdrage geleverd aan de eiwittransitie in Noord-Holland. Op dit moment hebben geïmporteerde sojabonen uit niet-EU-landen nog een groot aandeel in de food en feed sector. Deze import over grote afstanden is schadelijk voor het milieu, en niet per se nodig, gezien er ook eiwithoudende gewassen in Nederland kunnen worden geteeld. Door in Nederland eiwithoudende gewassen te telen die voor zowel feed als food kunnen worden gebruikt, kan er een kortere keten worden gerealiseerd.

Wat gebeurt er? De kringloop op een rijtje:

Akkerbouwers telen veldbonen
CAV Agrotheek verzamelt de veldbonen
In een opslagruimte met geavanceerde schoningsmachines worden de bonen opgeslagen
De bonen worden bewerkt tot acceptabel veevoer
Lokale veehouders ontvangen kleine porties gemalen bonen
De veehouders vervoederen de bonen binnen een korte periode
De organische mest van deze veehouders wordt weer teruggebracht naar de akkerbouwers voor de bemesting van hun akkers

Dat in dit project gefocust wordt op veldbonen voor veevoer, betekent niet dat CAV Agrotheek geen toekomst ziet in veldbonen als voedsel voor mensen. Integendeel zelfs: ‘Wij pleiten voor lokaal extraheren of de teelt naar een hoger niveau tillen. De foodsector loopt nu vast, omdat veldbonen voor food nog duur zijn. Vooral in NL, want bonen uit andere landen zijn nu nog goedkoper dan veldbonen helaas’, aldus Jeroen de Schutter, algemeen directeur van CAV Agrotheek. ‘De teelt moet rendabeler worden, anders zit er geen toekomst in’, voegt hij toe. Daarvoor moet er meer afgenomen worden en dus de teelt worden opgeschaald, waarbij CAV Agrotheek een notabele rol speelt in Noord-Holland.

Feitjes over Veldbonen – Wist je dat…

  • Veldbonen worden geteeld zonder kunstmest?
  • Veldbonen een vlinderbloemige soort zijn? Daarmee zijn ze familie van de pinda en de kikkererwt.
  • Veldbonen een hoog eiwitgehalte hebben, van wel 25-30%? 
  • Veldbonen zich uitstekend lenen om met minder gewasbeschermingsmiddelen geteeld te worden?
  • De teelt van veldbonen bijdraagt aan de verhoging van het organische stofgehalte in de bodem, wat de bodemkwaliteit verbetert?

Bezoek hier de website van CAV Agrotheek.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?