Goed nieuws: akkoord voor ontwikkeling ontwerp bio-fieldlab in Noord-Holland

Biologische landbouw wordt steeds belangrijker in Noord-Holland. Als één van de zeven transitiepaden naar kringlooplandbouw is de biologische sector constant in ontwikkeling. Deze ontwikkeling vraagt om een locatie waar innovaties worden onderzocht, onderbouwd en zichtbaar
gemaakt. Een plek waar successen verder uitgerold kunnen worden en tegelijkertijd geleerd kan worden van mislukkingen: een fieldlab dus.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering door gebiedsgerichte aanpak

In het Ontwerp Bio-Fieldlab Noord-Holland wordt er gestreefd naar een gebiedsgerichte aanpak, waarbij kennis en innovatie ontstaan door samenwerking. Door duurzame teelt, product- en techniekontwikkeling ontstaat er een toekomstbestendige manier van bedrijfsvoering, geïnspireerd door de biologische sector. Specifieke vragen vanuit de biologische sector kunnen worden opgepakt en toepassingen kunnen straks worden uitgetest in het fieldlab. Zo kunnen er bijvoorbeeld demo’s met mechanische onkruidbestrijding plaatsvinden, of kunnen de effecten van stikstofuitspoeling onder biologische omstandigheden worden verkend.

Wat is een fieldlab? Een fieldlab is een praktijkomgeving, waar ondernemers en kennisinstellingen samenwerken en experimenteren met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie. In dit geval ligt de focus op biologische landbouw.

Samenwerking in ontwerp en uitvoering fieldlab

Op dit moment zit het fieldlab nog in de ontwerpfase en is er een akkoord gegeven op het maken van een ontwerpplan. Verwacht wordt dat het ontwerp in de zomer van 2024 opgeleverd wordt, waarna gestart wordt met de realisatie van het fieldlab. Het ontwerpplan biologische fieldlab is tot stand gekomen door een samenwerking tussen:

  • Louis Bolk Instituut
  • Vereniging BIO-NH
  • Coöperatieve Vereniging Bionext U.A
  • Hogeschool Inholland
  • Aardappelen WestFriesland
  • de Lepelaar
  • Ekoplaza Alkmaar BV
  • Maatschap A.L. Noordermeer en J.A.L. Noordermeer

Een mooie verscheidenheid aan initiatiefnemers dus. Deze partijen dragen met hun kennis en ervaring ieder hun steentje bij, zodat het fieldlab een mooi voorbeeld wordt van toekomstbestendige bedrijfsvoering voor biologische landbouw.

Met dit fieldlab zijn ook de kansen vergroot voor Noord-Holland om een bioregio te wroden. Bioregio’s of ‘Ekoregionen’ zijn gebieden die zich richten op ecologische en duurzame initiatieven, zoals biologische landbouw en milieuvriendelijke voedselproductie. Denemarken en Duitsland zijn voorlopers op dit gebied: Denemarken introduceerde al een keurmerk voor biologische catering en Duitsland richt biosteden en regio’s op om biologische ambities te stimuleren. Lees meer over bioreigo’s in dit greenpaper van Bionext.

Meer informatie over het ontwerp voor het bio-fieldlab volgt. De provincie Noord-Holland en Vereniging BIO NH verzorgen de communicatie over het ontwerpplan.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?