Fauna in Evenwicht Update – ‘We bouwen aan samenwerking’

Vollegrondstelers willen de biodiversiteit op hun land stimuleren, maar zoeken tegelijkertijd oplossingen om schade aan hun gewassen door wild te beperken. In samenwerking op weg naar een goede balans.