Eerste geaccrediteerde bodemadviseur van Noord-Holland

Dick Jan Koster behaalde op 7 oktober 2022 officieel zijn diploma na een opleiding bij Aeres Hogeschool. Hij is daarmee de eerste geaccrediteerde bodemadviseur van Noord-Holland. Een bodemadviseur heeft een brede kennis op het gebied van bodem en kan een geïntegreerd meerjaren bodemadvies geven voor een agrarisch bedrijf.

Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Aeres startte in 2019 met een pilot voor de opleiding en accreditatie van bodemadviseurs. De opleiding is bedoeld voor praktiserende adviseurs die duurzaam bodembeheer binnen hun organisatie willen prioriteren en zich hierop willen specialiseren. Na afronding van de opleiding beschikken de adviseurs over brede bodemkennis die ze kunnen vertalen naar onderbouwde handelingsperspectieven en een integraal advies voor duurzaam bodembeheer op het boerenbedrijf.

“Onder de deelnemers bevinden zich wel èn niet product-gebonden adviseurs, waaronder drie bodemcoaches van het Landbouwportaal. In de groep cursisten ontstaat tijdens de vele inhoudelijke discussies een mooie interactie tussen beide soorten adviseurs, wat de advieskwaliteit ten goede komt en grote meerwaarde kan hebben in de praktijk.”

Opbouw van de opleiding

De pilotopleiding telt 25 cursusdagen, met o.a. gastsprekers van Wageningen University & Research en uit het bedrijfsleven. Op basis van veldwerk, gespreksverslagen en een uitgewerkt bodemadviesrapport worden de bodemadviseurs in opleiding beoordeeld op kennisverwerving, kennisoverdracht en het aanzetten tot verandering. Ook het oordeel van de boer die betrokken is bij een casus weegt hierin mee. Na afronding van het theorie- en praktijkgedeelte komen de deelnemers in aanmerking voor accreditatie.

De opleiding sluit aan bij de Bodemstrategie van LNV en wordt uitgevoerd in samenwerking met Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (project Versterkte Kennisverspreiding).

Waardevolle ervaring

Inmiddels zijn 14 adviseurs geaccrediteerd en zijn er nog 17 bezig met de opleiding. Een van de geslaagden is Dick Jan Koster van PPP Agro Advies, die ook bodemcoach voor melkveehouders is via het Landbouwportaal Rijnland:

De reden voor mij om deze opleiding te volgen, is een verdere verdieping van kennis, en zeker zo belangrijk, uitwisseling van ervaringen met mede-cursisten en begeleiders. Ik heb best wel wat ervaring als praktisch bodemadviseur maar zit je altijd op het goede spoor qua oplossingen bij bodemproblemen? Door deze opleiding heb ik daar een stuk meer bagage voor meegekregen via de theorie (o.a. welk bodemtype heeft welke kenmerken, daarmee weet je vooraf al heel veel over de te beoordelen bodem) en praktijk (kennis van toe te passen drainage en welke praktische oplossingen er voor de ondernemer zijn). Ik werk zelf vooral als veehouderij-adviseur en dan is ook extra bodemkennis uit de plantenteeltpraktijk een grote plus. Verder gaf deze cursus de mogelijkheid ook bodems buiten het eigen werkgebied te bekijken, waardevol!

“Zeker een aanrader voor wie zich verder letterlijk en figuurlijk verder wil verdiepen in de bodem, je bent nooit uitgeleerd! “

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?