“Een parasol werkt niet, die duwt een paard zo om”

Veel zonuren, langdurige droogte en felle regenbuien. Afgelopen zomer waren de extreme weersomstandigheden vaak onderwerp van gesprek. En…waar kunnen weidedieren schuilen als het erg warm is of als het heel hard regent? Gedeputeerde Ilse Zaal en Statenlid Ines Kostić gingen op werkbezoek in Westzaan. Daar bezochten zij Jany Metselaar en gingen in gesprek over de schuilmogelijkheden voor de dieren die zij houdt.

Kleine paarden, loopeenden en schapen, overal waar je kijkt lopen dieren op een paar groene stukken weiland. In de verte staan een paar grotere paarden. Die zijn eigendom van een andere familie. Op het ruime terrein van Jany staan een paar bouwwerken waar de dieren ook binnen kunnen staan. Jany: “Er is een stal voor de paarden. Die kunnen zij gebruiken wanneer ze willen. Ook als het erg warm is of als het regent. Wij zien wel heel regelmatig dat de pony’s niet naar binnen gaan. Ze blijven buiten en lijken niet veel last te hebben van de warmte. Dat geldt niet voor alle dieren hoor, de schapen hebben er meer last van. Zij hebben, net als de loopeenden, de mogelijkheid om de schaduw op te zoeken.”

Jany leidt Ilse en Inez rond op het terrein dat bestaat uit verschillende landjes. “De schuilmogelijkheden en de watervoorziening hebben echt onze aandacht. Maar lang niet alle dieren maken dus gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Dat moeten we ook regelmatig uitleggen aan voorbijgangers die daar vragen over stellen en die zich zorgen maken over het welzijn van de dieren.” 

Maatwerk

Het plaatsen van schuilmogelijkheden is niet zomaar geregeld en vraagt om maatwerk.  Jany: “Voor sommige stukken weiland is het bijvoorbeeld wenselijk om een schuilmogelijkheid te hebben die verplaatst kan worden. Ook moet je goed kijken naar de grootte van het dier. Voor een groot paard is bijvoorbeeld een hele stevige overkapping nodig. Een eenvoudige parasol werkt niet, die duwt een paard zo om.”

Tijdens het bezoek, waarbij ook de beleidsadviseur dierenwelzijn van de gemeente Zaanstad aanwezig is, komt aan de orde dat de wet- en regelgeving rond schuilmogelijkheden niet duidelijk en onbekend is. Wat mag wel en wat mag niet? Veel houders van landbouwdieren vinden het lastig om de juiste informatie te vinden. Dit was een van de redenen voor de Partij voor de Dieren om aandacht te vragen voor het onderwerp. Zij willen meer aandacht voor de noodzaak om dieren schuilmogelijkheden te bieden en willen dat er richting de houders van dieren beter wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden die er zijn.

Beleid

Het beschermen van dieren tegen extreem weer staat in de Wet dieren en is een verantwoordelijkheid voor houders van dieren en wordt gecontroleerd door de NVWA in opdracht van het Rijk. In de omgevingsverordening van de provincie is vastgelegd dat het realiseren van schuilvoorzieningen mogelijk is in het landelijk gebied als het perceeloppervlak niet groter is dan 30m2 en er niet meer dan één schuilstal per perceel met een minimum omvang van 5.000 m2 wordt gebouwd. Om te voorkomen dat het landschap verrommelt mag de schuilstal niet worden  gebruikt voor andere doeleinden, dan beschutting voor dieren.

Het bouwen van een stal mag niet overal maar er zijn nog wel alternatieven. Zo kan een mobiele schuilmogelijkheid zoals een platte kar, een tentdoek of een rij met struiken ook schaduw en beschutting bieden. Houders van weidedieren kunnen het bestemmingsplan van de gemeente raadplegen.  Voor Jany is het werkbezoek aanleiding om nog een keer bij de gemeente na te gaan welke mogelijkheden er nog meer zijn voor haar percelen: “We hebben nu voldoende schaduwplekken voor de dieren maar als er meer mag dan wil ik nog wel proberen om nog wat meer te doen.“

Meer informatie: Hittestress bij koeien en ander vee | NVWA

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?