€ 2,7 miljoen voor duurzaam voedsel

De provincie Noord-Holland gaat in 2023 en 2024 € 2,7 miljoen inzetten voor het uitvoeren van de Voedselvisie. De uitvoeringsagenda voor de komende 2 jaar is op 7 februari door Gedeputeerden Staten vastgesteld. Hierin staat dat de provincie subsidie wil verstrekken aan 13 projecten en samenwerkingen wil ondersteunen die bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem.  

In de Voedselvisie 2020-2030 staan de kansen en uitdagingen om te komen tot een duurzaam voedselsysteem. Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor mens en dier, het klimaat, bodem, water en biodiversiteit. Om tot een duurzaam voedselsysteem te komen is het nodig dat alle partijen in de voedselketen een steentje bijdragen. De provincie wil dit stimuleren en een aantal projecten financieel ondersteunen. 

Gedeputeerde landbouw Ilse Zaal: “Een provincie kan de transitie van het voedselsysteem niet alleen realiseren. Daar is het hele netwerk voor nodig. Met een financiële ondersteuning en versterken van het netwerk kunnen wij wel een belangrijke steun in de rug geven. Dat hebben we de afgelopen 2 jaar gedaan. Veel partijen geven samen met ons al uitvoering aan de voedselvisie. Wij zetten de komende 2 jaar onze inzet op de transitie duurzaam door, zodat het hele voedselsysteem daarvan kan profiteren.”

De provincie gaat zich vooral inzetten om de volgende resultaten te bereiken

  • Regeneratieve landbouw:
    Het produceren van voedsel waarbij niet tégen maar vóór de natuur wordt gewerkt. Een gezond ecosysteem is belangrijk voor het gezond houden van de bodem en het draagt ook bij bijvoorbeeld schone lucht en schoon water. 

  • Kringlooplandbouw:
    Het efficiënt produceren van voedsel in kringlopen, zodat schade aan het ecosysteem (water, bodem, lucht) voorkomen en hersteld wordt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met dierenwelzijn. Ook het opnieuw terugwinnen van eiwitten en compost uit reststromen van voedsel, het terugwinnen van fosfaten uit reststromen van onder andere rioolwater, een optimale uitruil van veevoer en mest tussen agrarisch ondernemers onderling maken onderdeel uit van dit thema. 

  • Korte keten:
    De korte voedselketen is een voedselketen waarin je tussen producent en consument zo min mogelijk partijen zoals verwerkers, handelshuizen en tussenhandelaren aantreft. Hierdoor wordt de verbinding tussen producent en consument directer en hechter en houden zij de prijs en kwaliteit meer in eigen hand. Ook is er meer ruimte voor eigen initiatieven en samenwerking met aandacht voor duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid.
In 2030 Is de grondgebonden landbouw natuurinclusief, zijn kringlopen op een zo laag mogelijk niveau gesloten en eten we 25% uit de regio

Subsidie en netwerk

We plaatsen subsidieregelingen op de provincie-website. Daarnaast delen we kennis en initiatieven op het netwerkplatform www.boerenbusinessinbalans.nl (daar ben je nu). Via de Noord-Holland voedsel initiatievenkaart kunnen ondernemers ook eigen projecten zichtbaar maken.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?