Centrale Grondkamer handhaaft glyfosaatverbod Noord-Holland

Op landbouwgronden die de provincie Noord-Holland voor 4 en 6 jaar verpacht mag geen glyfosaat worden gebruikt. Dat heeft de Centrale Grondkamer besloten, nadat eerder een regionale grondkamer oordeelde dat de provincie dit verbod niet mocht opleggen aan pachters. Het is voor het eerst dat de Centrale Grondkamer een verbod op dit gewasbeschermingsmiddel voor pachtcontracten van 4 en 6 jaar goedkeurt.

De wet bepaalt dat een pachtcontract moet worden goedgekeurd door de Grondkamer. Er zijn 5 regionale grondkamers en een Centrale Grondkamer. Allen maken onderdeel uit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Grond): “De Centrale Grondkamer onderschrijft met deze uitspraak ons verbod op glyfosaat. Via het provinciale pachtbeleid streven we een gezonde bodem, divers bodemleven en een goede waterkwaliteit na. Dit is voor ons heel belangrijk, want we werken hard om de biodiversiteit in Noord-Holland te laten toenemen. Glyfosaat haalt de balans tussen planten, insecten en andere dieren juist onderuit.”

Schadelijke gevolgen

Glyfosaat is de werkzame stof in middelen die onkruid bestrijden. Het staat voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup. Hoewel het gebruik van deze stof door de Europese Unie (EU) is toegestaan, is er steeds meer twijfel over schadelijke gevolgen van het middel voor mens en dier.

De provincie besloot in 2020 dat agrarische pachters die grond van de provincie pachten, het middel glyfosaat niet meer op provinciegrond mogen gebruiken. Als er echt geen alternatief is en gewasbescherming is wel noodzakelijk, dan wordt glyfosaat alsnog toegestaan. De beheerder van de provincie beoordeelt dat samen met een externe expert. De provincie kan vervolgens toestemming geven. Het verbod, dat vanaf 1 november 2020 inging voor de nieuwe pachtcontracten, gold al voor percelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?