Antwoorden Vragenuur Subsidie voor duurzaam regionaal voedsel

Werk jij samen met andere partijen aan duurzame landbouw en kortere ketens in het Noord-Hollandse voedselsysteem? Dan kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, met de subsidieregeling ‘Voedselvisie Noord-Holland 2022’. Vanaf 1 juli 2022 stelt de provincie Noord-Holland 700.000 euro beschikbaar.

Op 6 juli is er een digitaal vragenuur georganiseerd waarin informatie werd gegeven over de subsidieregeling en geïnteresseerden vragen konden stellen. Hieronder kun je de bijeenkomst terugkijken. Een aantal vragen die zijn gesteld vind je ook met antwoorden in de Q & A onder de video op deze pagina.


Doel van de subsidie

De provincie wil met de subsidieregeling een steuntje in de rug geven aan goede ideeën. Ideeën die het voedselsysteem meer in balans brengen met oog voor onze leefomgeving, het milieu en onze gezondheid. Zodat we samen projecten realiseren, waarbij we gaan voor gezonde verdienmodellen voor agrarisch ondernemers en voor korte ketens in de provincie.


Q & A

Een project met startdatum in het verleden indienen: Het formulier pakt de datum van vandaag. Hoe kun je de startdatum eerder maken?

Je kunt een datum invullen met dd.mm.jjjj (datum, maand, jaar). Dan kun je een datum in het verleden invullen.
Kun je in het formulier geen bankrekeningnummer invullen?

Het bankrekeningnummer kun je als volgt invullen: AA99 AAAA 9999 9999 99, met spaties tussen de letters en de cijfers. Als je het bankrekeningnummer op de verkeerde manier invult en het formulier vervolgens opslaat, dan krijg je een foutmelding.
Wordt de subsidie overgemaakt naar de penvoerder of naar alle partners in het samenwerkingsverband? 
En als de penvoerder alle subsidie ontvangt en kan verdelen, waarom is het dan nodig om van iedere samenwerkingspartner alle bankgegevens in te laten vullen?

Antwoord: De penvoerder ontvangt alle subsidiebedragen. Het is daarom niet nodig om alle bankrekeningnummers van alle samenwerkingspartners in te vullen. Natuurlijk voert de aanvrager wel het bankrekeningnummer van de penvoerder in.
Is het nodig om voor elke samenwerkingspartner een apart volmachtformulier in te (laten) vullen? 
Kan dat ook op één formulier met meerdere handtekeningen?

Één formulier met meerdere handtekeningen is ook toegestaan.
Indien je een totaalplan hebt dat al gedeeltelijk door anderen wordt gefinancierd en voor een deel van het plan subsidie aan wilt vragen: Waar wordt dan op beoordeeld? 
Op het totaalplan? Of op het onderdeel dat is ingediend voor deze subsidie in Noord-Holland? 

De provincie Noord-Holland ziet het als positief dat er ook financiering van elders is. Toon de verbinding van het samenwerkingsverband met het totale plan goed aan, dus geef de impact aan van je totale plan. Wanneer je geen subsidie aanvraagt bij de provincie Noord-Holland voor de onderdelen kringlooplandbouw of regeneratieve landbouw onderbouw je wel de impact hierop van het totaalplan als je daarop beoordeeld wilt worden. 
Kan je een aanvullende afspraak maken dat wanneer één partner in het samenwerkingsverband zijn verplichtingen niet nakomt, hij dan ook verantwoordelijk is, en aansprakelijk, voor het gedeelte van de verplichtingen dat eventueel niet wordt goedgekeurd?

Dit lijkt niet mogelijk. Alle partners zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste uitvoering van het project en het voldoen aan de subsidievoorwaarden.
Is het mogelijk aan te geven in welke gebieden al aanvragen lopen en voor welk bedrag? Of een gebied dat al het subsidieplafond heeft bereikt dicht te zetten?

Dat is een goed idee. De provincie Noord-Holland publiceert dit als melding in het subsidieloket. Het is niet mogelijk een gebied dicht te zetten zodra het subsidieplafond daarvoor bereikt is.
We moeten een de-minimisverklaring invullen. Nu hebben wij coronasteun (TVL) ontvangen. Moeten we dit ook opgeven als steun?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor bedrijven verwerk je als volgt: voor bestaande bedrijven wordt de TVL niet tot de-minimissteun gerekend. Je hoeft dit niet op te geven als ontvangen steun in je de-minimisverklaring. Voor start-ups en startende bedrijven valt de TVL wel onder de de-minimis. Dan geef je het bedrag wél op in je de-minimisverklaring.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail