Opening eerste CONO stal in Spierdijk

Vol trots vertellen ondernemers Jolanda en André Schilder over hoe zij terugkijken op de realisatie van hun nieuwe stal. De nieuw gebouwde stal van melkveebedrijf de André Hoeve in Spierdijk markeert een bijzondere ontwikkeling in de huisvesting van hun melkvee. Dit omdat de stal een totaalconcept is. Een onder architectuur en met duurzame materialen gebouwde stal, met minimale ammoniakuitstoot, met een gloednieuwe vloer, maximaal dierenwelzijn met lucht, licht en ruimte, het opwekken van warmte en elektriciteit uit de mest en verbinding met de buurt, puur omdat de boerderij de buren van warmte voorziet.

Foto: Jolanda en André Schilder voor een zaal van genodigden tijdesn de opening van hun CONO stal

In 2015 ging het project CONO stal van start. Er werd een team gevormd bestaande uit Frank Verhoeven van Boerenverstand, landschapsarchitect Jona Geers, bouwkundig architect Wouter Goudriaan en Grietsje Hoekstra van de CONO. Deze samenwerking resulteerde in het ontwerp en het concept van de CONO stal met als voorwaarden de hoogste dierenwelzijnsstandaard, weidegang, energieneutraal, duurzame bouwmaterialen, open, transparant en uitnodigend voor de burger. Kortom een aanwinst voor iedereen.

Frank Verhoeven zegt: “De grootste les die ik zou willen meegeven aan andere boeren is, maak er iets moois van. Ze noemen het met een mooi woord ‘place making’. Een vrolijk verhaal, het koppelen van allerlei zaken en het verleiden van andere partijen om mee te doen, mee te investeren in duurzaamheid… in dat grote plaatje”.

Nu 4 jaar later staat er een stal die naar verwachting 45% ammoniakreductie gaat opleveren en een reductie van 11% op methaan dankzij de dichte emissiearme vloer. De André Hoeve was al energieneutraal, maar is nu 300% energiepositief. De elektriciteit wordt terug geleverd aan het net en gaat via groene stroomcertificaten naar de kaasmakerij van CONO. IJsmaker Ben & Jerry’s heeft de klimaatwinst uit de methaanreductie omgezet in CO2 certificaten. En de restwarmte vanuit de vergister verwarmt de naastgelegen woonwijk.

“André Hoeve is een verrijking voor het landschap en de Nederlandse melkveehouderij”, aldus Erik de Rond, nu boer maar toen de Flynth subsidieadviseur van Jolanda en André.

Naast dit alles is de André Hoeve ook een zorgboerderij en staat middenin de maatschappij met ruim 2000 bezoekers per jaar. En dat aantal gaat alleen maar meer worden. Er is immers in de CONO stal een ware VIP skybox gecreëerd die bezoekers een goed beeld geeft van het wel en wee in de stal. Een unieke ruimte die geschikt is voor vergaderingen, bijeenkomsten, feestjes of werkbezoeken. 

Dankbaar is iedereen ook de provincie Noord-Holland voor haar bijdrage aan dit project waarin zij investeert in haar platteland. De POP3 subsidie in combinatie met de financiering van de Rabobank zijn een doorslaggevende factor geweest om dit project te laten slagen. Maar vooral dankzij het lef en het ondernemerschap van de familie Schilder is hier een droomstal gerealiseerd met zowel inhoud als uitstraling.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?