Duurzaam geld zoekt Agrifood-ondernemer

Wil jij als ondernemer wil een positieve impact maken op de biodiversiteit, bodem of het klimaat? Voor ondernemerschap en innovatie is financiering vaak een uitdaging. Hoe kom je in contact met de juiste financier? En wat voor financieringsvorm past het beste?

Binnenkort organiseert MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de tweede keer de agrifood-editie van het evenement Duurzaam Geld Zoekt Ondernemer. Tijdens dit evenement zullen diverse financiers, van (familie)fonds en bank tot subsidiegever en impact investeerder, pitchen wat zij voor financiering te bieden hebben en wat voor ondernemer zij hiervoor zoeken. Hierna volgen meerdere rondes van speeddates tussen ondernemer en financier. Hierin kan een samenwerking tot stand komen en een financieringsbehoefte voor jouw ondernemingsplan, -uitbreiding of innovatieproject mogelijk beantwoord worden.

Dit jaar werken we met drie online thema-specifieke sessies:
 Sessie 1 | Agroforestry | Donderdag 21 januari 9:30 – 12:00
 Sessie 2 | Circulair ondernemen & kringlooplandbouw | Dinsdag 2 februari 9:30 – 12:00
 Sessie 3 | Bodem & biodiversiteit | Dinsdag 16 februari 9:30 – 12:00

Heb je interesse om deel te nemen aan een van deze sessies, en heb je een concrete financieringsvraag? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier en laat weten naar wat voor soort financiering jij op zoek bent! Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Sanne van der Hart van MVO Nederland.

Grondfondsen Noord-Holland

In opdracht van de provincie Noord-Holland is onderzoek gedaan naar de grondfondsen in Noord-Holland. Aanleiding voor dit onderzoek is de transitie die in de landbouw gaande is naar een duurzamer en meer natuurinclusief voedselsysteem.

Om landbouwers te helpen in deze transitie zijn er verschillende instrumenten denkbaar, waaronder grondfondsen. Een grondfonds is een (financiering)instrument waarbij ondernemers worden gefaciliteerd. Agrarische grond wordt aangekocht en ondergebracht in het grondfonds die de grond vervolgens tegen zachte voorwaarden uitgeeft aan agrarische ondernemers die een stap naar natuur-inclusieve bedrijfsvoering willen maken. Het doel is om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te versnellen.

De provincie Noord-Holland heeft KplusV gevraagd inzicht te geven in de bestaande instrumenten (grondfondsen, grondbanken en overige of dienstverlenende partijen) die voor Noord-Hollandse initiatieven beschikbaar zijn en die een rol kunnen spelen in de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw.

Natuurinclusieve landbouw is ‘Een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie die gebruik maakt van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft, die de biodiversiteit op en rond het boerenland versterkt en de natuur zo min mogelijk belast.’ Een dergelijke transitie van traditionele landbouw naar een meer natuurinclusieve landbouw is niet eenvoudig. Ondernemers binnen de landbouw willen meegaan in de transitie maar zitten ook gevangen in het huidige productiesysteem dat uiteindelijk niet toekomstbestendig is ingericht. Het vereist niet alleen nieuwe manieren van denken maar ook nieuwe samenwerkingen en investeringen en vraagt een andere opstelling van banken, grondeigenaren en belanghebbende organisaties. Agrarische ondernemers zitten vast aan langlopende financiële verplichtingen en ingewikkelde regelgeving en dure grondprijzen vormen een complex obstakel voor vernieuwing. 

Het eindrapport kun je hier downloaden.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?