28 januari: WEBINAR ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’

Deze uitspraak van Einstein is nog altijd treffend. De landbouwsector staat onder druk. Grote uitdagingen rondom stikstof, klimaat en biodiversiteit worden gecombineerd met een zeer mager verdienmodel. Aan de boeren worden steeds hogere eisen gesteld maar wat krijgt die daarvoor terug? Vooralsnog nog niet veel…

Gastspreker Dick Veerman, oprichter en eigenaar van Foodlog.nl, heeft een duidelijke mening over betere verdienmodellen voor de boer. Zijn kennis en ervaringen toegepast op de Texelse landbouw, wat moet er dan gebeuren?

Datum: Donderdag 28 januari 2021, 19:30 uur

Spreker: Dick Veerman (www.foodlog.nl)

Waar: Digitaal

Beste Texelaars,

In het kader van het project “Kringlooplandbouw Texel” nodigt Siem Vlaanderen van Boerenverstand je graag uit voor dit interessante webinar over toekomstige verdienmodellen voor de landbouw op Texel. Waar liggen de uitdagingen? En hoe kunnen we die omzetten in kansen? Samen met Dick Veerman, gespecialiseerd in de agrarische marktwerking gaat hij hierover in gesprek. Het programma ziet er als volgt uit.

Programma:

19:30 – Inloop

19:45 Opening door Siem Vlaanderen

20:00 Presentatie Dick Veerman (Verdienmodellen in de keten)

20:45 – Brainstormsessie in break out rooms

21:15 – Resultaten uit de sessie worden gepresenteerd door de groepsbegeleider

21:30 – Reflectie op de resultaten door Dick Veerman

Voor wie?

Dit webinar wordt voornamelijk georganiseerd voor de agrarische ondernemers op Texel. Het wordt heel waardevol geacht als ook mensen uit andere beroepsgroepen (horeca, gemeente/provincie, TBO’s, etc.) aansluiten om met elkaar in gesprek te gaan. Het is online, dus dat biedt kansen voor meer mensen. Kortom: Iedereen is welkom!

Opgeven:

KLIK HIER om je op te geven voor dit interessante webinar. Na opgave ontvang je via de mail een link voor het online webinar op 28 januari 2021.

Het webinar wordt mogelijk gemaakt door Boerenverstand, De Lieuw, Provincie Noord-Holland, Dapper, Agrarische Jongeren Texel en LTO Noord


Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?