8 dec – Wat betekent het nieuwe GLB voor de boer?

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als boer kan je bijvoorbeeld vergoed worden voor het uitvoeren van eco-activiteiten. De voorwaarden die gelden voor het uitbetalen van de basispremie veranderen, terwijl via het mestbeleid (7e Actieplan) ook het nodige op bedrijven af komt. Dit betekent dat het GLB anders wordt dan je gewend bent, maar het biedt ook kansen.

Tijdens een informatieavond vertellen het ministerie van LNV en van RVO graag over het GLB. Op 8 december vindt zo’n bijeenkomst plaats in Wieringerwerf. Op deze avond is er een spreker aanwezig van het ministerie van LNV (GLB-NSP beleid) en vanuit RVO (uitvoerend). Zij geven de laatste stand van zaken en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De informatiebijeenkomst is gericht op de uitdagingen in deze regio. 

De bijeenkomst richt zich op de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aan bod. Hoe kun je de eco-regeling in jouw bedrijfsplan opnemen? En (hoe) is het te combineren met het ANLb?

Adres en tijd

Leven van de Wind, Oosterterpweg 12 Wieringerwerf

Donderdag 8 december, inloop va. 19.30 uur

Webinars

Naast deze avond wordt er ook een tweetal webinars georganiseerd.

Op 22 november om 13 uur is er een webinar over de conditionaliteiten en de eco-activiteiten. klik hier om aan te melden.
Op 24 november om 13 uur is er een webinar over de eco-regeling en het ANLb. Klik hier om aan te melden.

Vragen?

Stuur in dat geval een mail naar hetnieuweglb@minlnv.nl

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?