SABE: vouchers voor duurzame landbouw

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) staat dit voorjaar opnieuw open. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller te laten landen op het boerenerf. De vouchers bieden boeren en tuinders ondersteuning bij de omslag naar een duurzame landbouw. De vouchers kunnen via het RVO-loket aangevraagd worden.


Vouchers voor bedrijfsadvies

Voor agrarisch ondernemers. Aanvraag mogelijk van 4 april t/m 15 mei 2022 (4200 beschikbaar)

Wil je meer weten over duurzamer werken met jouw agrarisch bedrijf? Bijvoorbeeld over minder uitstoot van ammoniak, duurzaam bodembeheer of de toekomst? Voor bedrijfsadvies op maat over kringlooplandbouw of duurzaam ondernemerschap kun je als agrarische ondernemer een voucher aanvragen (maximaal € 1.500) – Let op: je kunt deze vouchers niet meer bundelen voor groepsadvies.


Vouchers voor een cursus duurzame landbouw

Voor agrarisch ondernemers. Aanvraag mogelijk van 4 april t/m 1 oktober 2022 (315 beschikbaar)

Wil je meer weten over duurzame landbouw en wat dat voor jouw bedrijf betekent? Bijvoorbeeld over minder stikstofuitstoot, precisielandbouw of natuurinclusieve landbouw? Als agrarisch ondernemer kun je een voucher aanvragen voor één van de volgende cursussen:

  • Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw
  • Verdiepingscursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw
  • Verdiepingscursus Precisielandbouw

Deze cursussen worden gevolgd bij de een van de groene hogeronderwijsinstellingen. De cursusvoucher is eenvoudig zelf aan te vragen bij het RVO-loket.


Vouchers voor bedrijfsplan omschakeling naar duurzame landbouw

Aanvraag mogelijk van 4 april t/m 15 mei 2022 (311 beschikbaar)

Wil je omschakelen naar een stikstofarme, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering? Als je hiervoor een bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur, kun je daarvoor een voucher van de SABE aanvragen (80% van de kosten, tot maximaal € 6.000). 

De lijst van erkende adviseurs waardoor je het bedrijfsplan kunt laten opstellen vind je op de website van RVO. Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.


Vouchers voor een opleiding Bedrijfscoach voor bedrijfsadviseurs

Aanvraag mogelijk van 4 april t/m 1 oktober 2022 (78 beschikbaar)

Ben je bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers? En wil je agrariërs helpen om duurzamer te werken? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kun je een opleidingsvoucher aanvragen voor 1 van de volgende opleidingen:

  • Opleiding bedrijfscoach Stikstof in de landbouw
  • Opleiding bedrijfscoach Natuurinclusief ondernemen in de landbouw
  • Opleiding bedrijfscoach Precisielandbouw

Deze opleidingen worden gevolgd bij een van de groene hogeronderwijsinstellingen. Voor deze opleiding geldt een eigen bijdrage van 50% van de kosten.


Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?