30 juni – Een goede boterham en biodiversiteit gaan prima samen

Op 30 juni om 20:00 organiseert de Boerderij van de Toekomst een Webinar over biodiversiteit op het boerenbedrijf.

Wat kun je verwachten?  


Een gezonde biodiversiteit, met een aantrekkelijk landschap met veel dier- en plantensoorten is ook voor het boerenbedrijf van belang. Door klimaatverandering en verstedelijking hebben steeds meer dier- en plantsoorten het moeilijk, sommige verdwijnen zelfs helemaal. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Ook bij boeren is er belangstelling, maar zijn er ook veel vragen. Hoe pas je biodiversiteit toe in je bedrijf? Wat is het belang voor de boerenpraktijk? En hoe zorg je ervoor dat dit rendabel is?   Tijdens het webinar op 30 juni, georganiseerd door Boerderij van de Toekomst en het Wageningen Biodiversiteits Initiatief, zullen er praktische handvaten worden gegeven en zullen boeren en experts hun ervaringen en kennis delen.  


De expert sprekers tijdens dit webinar zijn:


Anne van Doorn

Anne van Doorn

Anne van Doorn is coördinator van het kennis- en innovatie programma Biodiversiteit in de landbouw bij Wageningen Environmental Research. Daarnaast is ze als projectleider bezig met het ontwikkelen van manieren om bijdragen van boeren aan biodiversiteit te belonen via ketens en het beleid. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van kritische prestatie indicatoren voor biodiversiteit, zoals in de Biodiversiteits Monitor Akkerbouw, of via de vergroening van het Europese landbouwbeleid.

In haar presentatie ‘biodiversiteit in de landbouw, nut, noodzaak en kansen’ zal ze een overzicht geven van nut en noodzaak van biodiversiteit in de landbouw en kansen voor boeren om te werken aan biodiversiteit. Waarom is biodiversiteit in de landbouw belangrijk? Hoe staat het er eigenlijk voor? Wat zijn belangrijke kansen voor boeren en wat kunnen we verwachten uit keten en beleid om te werken aan versterking van biodiversiteit?

Wijnand Sukkel

Wijnand Sukkel

Wijnand is een landbouwkundige die werkzaam is bij WUR ‘open teelten’. Hij heeft langjarige ervaring in de ontwikkeling van duurzame voedselproductiesystemen. Wijnand is de architect van initiatieven als de ‘Proeftuin voor agroecologie en technologie’ en de ‘Boerderij van de Toekomst’. Zijn visie is dat hoogproductieve landbouw uitstekend kan samengaan met een hoge biodiversiteit. Maar daar is wel een ander soort technologie voor nodig dan de huidige zware landbouwmechanisatie. Daarnaast zal de boer een vergoeding moeten ontvangen voor geleverde diensten als biodiversiteit en koolstof opslag. Hiervoor werkt Wijnand samen met Anne van Doorn in de ontwikkeling van de Biodiversiteits Monitor Akkerbouw (BMA).

Pieter de Wolf

Pieter de Wolf (host)

Pieter de Wolf (1978) is sinds 2002 werkzaam bij WUR Open Teelten, in het team Landbouw&Samenleving. Vanaf de start in 2020 is hij met Wijnand Sukkel projectleider van de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. In de Boerderij van de Toekomst wordt onder andere gezocht naar mogelijkheden om landbouwproductie te combineren met een verbetering van de biodiversiteit. Dat vraagt niet alleen agro-ecologische en technologische oplossingen, maar ook een nieuwe coalitie tussen landbouw en samenleving. De Boerderij van de Toekomst ontwikkelt zich ook tot een platform waarin verschillende belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?