3 nov – Webinar: Boerderij van de Toekomst ‘Wat is economisch perspectief?’

Op 3 november om 20.00 uur organiseren Boerderij van de Toekomst en NPPL (Nationale Proeftuin Precisie Landbouw) een webinar over kosten en baten van nieuwe teeltsystemen. Welke maatregelen kunnen helpen een gezonde balans te bereiken en behouden tussen opbrengst en kwaliteit, duurzaamheid en stabiliteit in de akkerbouw? Er wordt specifiek ingezoomd op het gebruik van vaste rijpaden.

Op de Boerderij van de Toekomst wordt geëxperimenteerd met diverse werkmethoden. “Voor de toekomst is het belangrijk om de landbouwkundige, technische en ecologische knelpunten aan te pakken die het perspectief van de huidige landbouw verzwakken. Als we een landbouwkundig, ecologisch en technisch goed functionerend systeem weten te ontwikkelen, heeft dit altijd meer perspectief dan het huidige landbouwsysteem wat (ook bij een gunstig economisch klimaat) toch op een aantal problemen gaat vastlopen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering, de ontwikkeling van bodemproblemen door te intensief grondgebruik, de afhankelijkheid van goedkope arbeid, van fossiele energie en andere eindige hulpbronnen, etc. ” aldus de organisatie.

Bij het ontwikkelen van oplossingen kijkt Boerderij van de Toekomst met een (bedrijfs)economische bril: zijn er maatregelen die zo min mogelijk opbrengst en kwaliteit kosten, of die zelfs kunnen verbeteren? Zijn dit ook maatregelen die enigszins haalbaar en betaalbaar zijn, en niet heel veel extra arbeid kosten?

Sprekers

Pieter de Wolf - Senior praktijkonderzoeker / projectleider verduurzaming landbouw bij Wageningen University & Research.
De Wolf wil in het webinar vooral in dialoog gaan met de akkerbouwer. "Hoe kijkt die nu naar de toekomst? Hoe denkt die het probleem van verminderende opbrengst door het verdichten van de bodem tegen te gaan?
 We denken wel dat het huidige systeem vastloopt op termijn. Denkt aan klimaat, zwaardere machines, ziektes…. De akkerbouwer moet zichzelf ook de vraag stellen: is het huidige systeem toekomstproof? We zijn hier op de Boerderij van de Toekomst inmiddels al wel zo ver dat we berekeningen kunnen bieden wat vaste rijpaden opleveren. Maar ook: wat voor investeringen vergt het voor de akkerbouwer. Simpel door berekeningen naast elkaar te leggen van nu en in de toekomst. Die willen we tijdens het webinar tonen en vervolgens in dialoog met de boeren over hun ervaringen. Het geeft ons ook weer inzicht in hoe de boer tegen dit vraagstuk aankijkt.”

William Bijker - Kwantitatief onderzoeker duurzame landbouw- en voedselsystemen.
Binnen Boerderij van de Toekomst worden vaste rijpaden ingezet om het risico op bodemverdichting te reduceren. De economische vraag die hierbij speelt is welke veranderingen we kunnen verwachten in opbrengsten en kosten.
In dit webinar wordt het economische perspectief aan de hand van 1 maatregel van Boerderij van de Toekomst uitgelicht die inspeelt op de veranderende omstandigheden uitgelicht waarin we bestaand onderzoek inbrengen om u te laten meedenken over het economische perspectief van de akkerbouw.

Theo Nieuwenhuis - akkerbouwer.
Ons bedrijf heeft zich tot doelstelling gesteld om volledig regeneratief te gaan boeren. We willen ons bedrijf verder door ontwikkelen volgens het “adaptatie model”, waarbij je je niet direct op het product focust, maar op de omgeving.
Wij zijn van mening dat onze planten via schimmels en bacteriën meer voedingsstoffen in de plant krijgen. Wij zijn vorig jaar dan ook begonnen met stroken teelt.
Aankomende winter gaan we aan de slag met met agroforestry door 1000 hazelaars in stroken op het bedrijf te planten t.b.v. het verbeteren van het microklimaat in je systeem
Daarnaast doen we aan akkerranden beheer (ANLb) en we telen een heel gevarieerd aandeel gewassen.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?