27 jan – Bloemkool- Broccolicontactdag

Op de jaarlijkse bloemkool- en broccolicontactdag delen telers en leveranciers uit het hele land kennis met elkaar. Dit jaar vindt de dag plaats bij firma P.N. Slagter in Andijk. Een diversiteit aan bedrijven presenteren hun producten en diensten op het beursplein. Elly Morriën, onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, vertelt in een kenniscafé vanuit haar expertise over bodemleven en hoe bodemlevensgemeenschappen de plant beïnvloeden en andersom.

Ook gedeputeerde Ilse Zaal is aanwezig. Zij richt zich in een openingswoord tot de aanwezigen. Provincie Noord-Holland streeft naar het zoveel mogelijk sluiten van nutriëntenkringlopen, meer regeneratieve vormen van landbouw en een grotere afzet in de korte keten.

Één van de projecten waar de provincie vanuit haar Voedselvisie met trots aan bijdraagt is het project Duurzame Bloemkool. In dit project, dat onder andere plaatsvindt bij het gastbedrijf van deze dag, wordt onderzocht wat de invloed is van het niet onderwerken van vaste mest op de bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van de gewassen, uitspoeling naar oppervlakte water, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes, insecten en akkervogels). De resultaten van dit onderzoek moeten helpen bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken van mest aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.

Telers kunnen zich aanmelden voor de bloemkool broccolicontactdag via: www.contactdag.nl

De bloemkool- broccolicontactdag vindt plaats op vrijdag 27 januari 2023 van 14.00 – 21.00 uur. Locatie: Fa. Pn. Slagter Kadijkweg 43, Andijk. 

Programma

14.00 Inloop met koffie, thee en contact leggen informatieplein/ beurs *

14.15 Welkom, Ruud Slagter

14.20 Ilse Zaal, gedeputeerde Provincie Noord-Holland (o.a. economie, landbouw/ visserij, onderwijs en arbeidsmarkt ) 

14.30 Rondleiding bedrijf Slagter en gelegenheid bezoek beurs*

16.00 Kenniscafé: Bodemleven, Alle Bee(s)tjes helpen, Elly Morrien, Universiteit van Amsterdam

16.30 Netwerken op de beursvloer onder het genot van een hapje en een drankje 

18.00 Opening buffet 

21.00 Sluiting

* Het beursplein s is gedurende de hele dag geopend

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?