24 juni – inspiratiesessie nutriëntenkringloop

Groen Kennisnet organiseert een inspiratiesessie, die dit keer in het teken staat van een waardevolle grondstof: mest. Tijdens dit online event gaan we in gesprek met verschillende experts en ambassadeurs op het gebied van mestverwaarding, organische reststromen en de nutriëntenkringloop op regionaal niveau.

OrganisatorGroenkennisnet
Datumdo 24 juni 2021 13:15 tot 15:00


Programma

13.15 Opening door Rikus Marring (programmamanager Groen Kennisnet 3.0)

13.30 Mestverwaarding. Mest is een waardevolle grondstof. Door mest te bewerken kun je zorgen voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod, voor betere meststoffen of betere milieuprestaties. Groen Kennisnet gaat in gesprek met Jan Roefs, directeur Nederlands Centrum Mestverwaarding.

14.05 Leerreis Nutriëntenkringloop. De Leerreis Nutriëntenkringloop is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, de Topsector Agri & Food en het Regiebureau POP. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Het doel van de Leerreis is om de kennis die is ontwikkeld over het sluiten van nutriëntenkringlopen bij elkaar te brengen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de praktijk. Deze Leerreis loopt tot en met 2022. Groen Kennisnet gaat in gesprek met Peter Paree en Erika Frankhuizen.

14.20 Kringlopen en reststromen.

Gerard Ros, adviseur van NMI Agro en Oscar Schoumans, onderzoeker van Wageningen University & Research, worden door Groen Kennisnet geïnterviewd over mogelijkheden rondom organische reststromen en de Nutriëntenkringloop.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?