24 jan – AGC Symposium ‘Naar een duurzame leefstijl’

Het jaarlijkse symposium van Amsterdam Green Campus staat dit jaar in het teken van een duurzame leefstijl.

“We zullen het o.a. hebben over consumentengedrag (UvA/bureau Duwtje), duurzaamheid van producten (Eosta) en mestontwikkeling op basis van menselijke uitscheiding. Je bent van harte welkom op 24 januari (12:30-17:00) voor een leerzame en verrassende middag* op het sciencepark in Amsterdam.” Aldus de organisatie.

*de voertaal tijdens het event deze middag is Engels.

Amsterdam Green Campus

Amsterdam Green Campus (AGC) is een stichting zonder winstoogmerk van de Universiteit van Amsterdam. De visie van AGC is tweeledig. AGC is een katalysator voor samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden, ondernemers en talent, om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Door te investeren in de relatie met onze maatschappelijke partners worden kennisvragen opgehaald, komt kennisdeling tot stand en komen ideeën tot wasdom. Nauwe samenwerking tussen onze bestuurlijke partners versterkt het bèta onderwijs en onderzoek. Hiermee werkt AGC aan een context voor Leven Lang Ontwikkelen.

AGC werkt aan thema’s die passen bij de zeven onderstaande Sustainable Development Goals (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) via drie kernactiviteiten. Wij organiseren en coördineren netwerkbijeenkomsten projecten en onderwijsactiviteiten. Het is belangrijk om ontwikkelingen aangaande de zeven SDG’s op een interdisciplinaire manier aan te pakken. De stichting werkt vanuit het exacte (bèta) onderwijs en onderzoek en zoekt daarbij de verbinding met de alfa- en gamma disciplines om de vraagstukken zowel vanuit kennis technologisch als sociaal-organisatorisch en economisch oogpunt te benaderen.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?