23 nov – Nationale Netwerkconferentie POP3+

Op dinsdag 23 november 2021 organiseert het Regiebureau POP de jaarlijkse nationale Netwerkconferentie POP3+. Het thema van de dag is ‘Samenwerken voor resultaat’

Waar?


Zowel online via livestream, als op locatie: De Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20, Amersfoort (Nabij het NS-station) Let op: er is plek voor 100 deelnemers op locatie.

Samenwerken+


Het POP3+ is in een fase gekomen waarin projectresultaten steeds meer zichtbaar zijn. Om die verder te brengen en de impact van de resultaten te vergroten, is het delen van kennis en samenwerken essentieel. Daarnaast worden maatschappelijke uitdagingen vaker vanuit een gebiedsaanpak benaderd.

De voorbereidingen voor de toekomst van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in volle gang. Een programma dat minder gaat sturen op het financiële kader, maar meer op de impact van de inzet van de middelen. Met elkaar werken we toe naar één integraal Nationaal Strategisch Plan. We leren van reeds opgedane ervaringen en nemen die mee in het plan.

Samenwerken aan gezamenlijke thema’s, met diverse organisaties, over grenzen heen, aan de toekomst. Hoe doen we dat met elkaar? Daarover gaat de nationale Netwerkconferentie POP3+ 2021.

Samenwerken voor resultaat gaat over:

Samenwerken binnen netwerken.
Samenwerken aan gezamenlijke thema’s.
Samenwerken over gebieds- en organisatiegrenzen heen.
Samenwerken voor de toekomst.

De conferentie brengt jou:

– Inspiratie om kennis te delen, samen te werken en te netwerken.
– Informatie over het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3), het Economisch Herstelfonds (EHF) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).
– Inspirerende netwerken en resultaten van POP3+.
– Inspiratie om een succesvol vervolg te geven aan het POP3+.
– Ontmoeten van netwerkpartners fysiek of digitaal.

Programma


Er is een inspirerend programma samengesteld met interessante sprekers, workshops, webinars en ruimte om te netwerken.  

Aanmelden

Aanmelden voor de Netwerkconferentie POP3+ op locatie in Amersfoort verloopt via het aanmeldformulier: Op locatie.
Aanmelden voor online deelname aan de Netwerkconferentie POP3+ verloopt via het aanmeldformulier: Online.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?