18 nov – ‘Op zoek naar gangmakers voor de transities in het landelijk gebied’ Expertmeeting


Ons platteland staat voor grote uitdagingen: klimaat, natuur, stikstof, bodemdaling, waterkwaliteit en de transitie van de landbouw. Met tal van claims op schaarse en kostbare grond. Het roept terecht heftige emoties en ferme discussies op. Veel van die discussies krijgen een plek in de gebiedsgerichte aanpak. Maar hoe pakken we het aan? Hoe betrekken we belanghebbenden op een positieve manier? En hoe brengen we de carrousel in beweging?

Naar aanleiding van deze vragen organiseren Statenleden Rien Cardol (GroenLinks) & Bas de Wit (VVD) een expertmeeting voor de Statencommissie NLG. Ook belangstellenden uit het veld zijn welkom. Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn. In de afsluitende discussie is er beperkt ruimte voor deelname. Fysiek aanwezigen kunnen na afloop van het programma nog in gesprek gaan met aanwezige Statenleden.

Wanneer?

18 november 2021 van 19:30u tot 21:30u 

Waar?

Statenzaal Provincie Noord-Holland: Dreef 3 Haarlem, en online

Programma

‘In de expertmeeting voor de Statencommissie NLG gaan we op zoek naar gangmakers voor de transities in het landelijk gebied. Dat doen we met deskundigen, Statenleden en belangstellenden. Wij hebben de volgende startvragen geformuleerd:’

  • Hoe kunnen marktpartijen en andere financiers (particulieren, overheden) bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen in het landelijk gebied en wat beweegt hen daartoe?
  • Hoe richten we de gebiedsprocessen zo in dat alle belanghebbenden er baat bij kunnen hebben?
  • Hoe laten we het (provinciale) overheidsbeleid aansluiten op de initiatieven van betrokkenen? 

Er komen vier deskundigen in twee rondes aan het woord met na elke ronde ruimte voor vragen. Na de twee rondes is er tijd voor discussie. Aan het eind zal gedeputeerde voor landbouw Ilse Zaal een korte reflectie geven. 

De deskundigen zijn:

Willem Lageweg:
Mede oprichter en directeur van de Transitiecoalitie Voedsel. Hij is tevens lid van de groep onder leiding van oud-landbouwminister Cees Veerman die eerder dit jaar met een 7 puntenplan kwam voor een duurzame toekomst van de landbouw in Nederland.

Rob Berkers:
Projectmanager Food&Agri bij de Rabobank Groep. Rabobank is de grootste financier in de agrarische sector en kan dus een belangrijke rol in de transitie spelen. Eerder presenteerde de bank een plan voor een fonds van 1 miljard als smeermiddel voor knelpunten in het landelijk gebied.

Frans Evers:
Oud algemeen directeur van Natuurmonumenten en een vaak gevraagd adviseur voor en trekker van gebiedsprocessen volgens de mutual gains approach. In Noord-Holland was hij o.a. betrokken bij het gebiedsakkoord voor de Oostelijke Vechtpassen.

Mary Fiers:
Eerste Kamerlid voor de PvdA en directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dat fonds werkt in opdracht van provincie Noord-Brabant aan de NNN-realisatie. Als er één provincie is waar de spanning tussen landbouw en natuur voelbaar is, dan is dat wel Noord-Brabant.

Aanmelden

Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij de bijeenkomst, fysiek of digitaal, meld u dan vooraf per mail aan bij: Susanne Neeskens Neeskenss@noord-holland.nl   

De vergadering wordt live uitgezonden zodat iedereen de bijeenkomst direct kan volgen en achteraf terug kan zien. U kunt live meekijken via: https://noord-holland.stateninformatie.nl/dashboard

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?