15 okt – Bijeenkomst Green Deal Eiwitgewassen: concretiseren

Een breed consortium met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werkte de afgelopen maanden aan de voorbereiding van de Green Deal Eiwitgewassen. Met als gemeenschappelijk doel het vergroten van de teelt, verwerking en consumptie van regionaal geteelde eiwitten. De deal is onderdeel van de Nationale Eiwitstrategie (NES), de beoogde ondertekening is tijdens de Floriade volgend jaar in Almere.

Met elkaar is een inventarisatie gemaakt van activiteiten en afspraken om te komen tot rendabele teelt, gezonde en lekkere producten en adequate afzet. Na een feedbackronde zijn mogelijke activiteiten en afspraken geclusterd in 6 inhoudelijke hoofdonderwerpen. Op 15 oktober zetten we een volgende stap: concretiseren van afspraken en inventariseren van jouw bijdrage aan de Green Deal.

“Wat mij aanspreekt aan deze green deal is dat er samenwerking plaatsvindt over de gehele keten, van telers, verwerkers tot burgers. Zij zetten zich samen in om de teelt van regionale eiwitten, zoals lupine en veldbonen, te stimuleren. Zo draagt iedereen bij aan een duurzamere en gezondere wereld. Een mooi initiatief!” Carola Schouten, 2021.

Lees hieronder het globale programma, hoe je je kunt aanmelden en praktische informatie over de bijeenkomst. We hopen je online te ontmoeten op 15 oktober, jouw bijdrage wordt gewaardeerd!

Wanneer?


Vrijdag 15 oktober 2021
10:00 – 12:30 uur

Waar?


Online via Teams

Aanmelden kan tot 5 oktober!


Vanwege een maximum aantal deelnemers per gespreksronde vragen wij uw aanmelding en top 3 van hoofdonderwerpen waarover u met de initiatiefnemers in gesprek wilt uiterlijk 5 oktober te sturen aan j.g.zwetsloot@minlnv.nl. Indeling in gespreksrondes is op basis van binnenkomst.

Globaal programma


  • Welkom
  • Hoofdlijnen Green Deal Eiwitgewassen
    • Framework
    • Initiatiefnemers
    • Aansluiting nieuwe partners
  • 2 rondes in gesprek met initiatiefnemers hoofdonderwerpen
  • Afsluiting: oogst van de dag & vervolgstappenDeel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?