1 juli – Het GLB onderweg naar nieuw perspectief


Conferentie over de invulling van het Nationaal Strategisch Plan


De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat in 2023 van start gaat, worden steeds concreter. Eind 2021 vindt besluitvorming plaats op nationaal niveau. Op donderdag 1 juli organiseert het programmateam daarom een conferentie, van 14.00 – 16.30 uur. De conferentie vindt online plaats en bestaat uit een plenair deel en verschillende verdiepende sessies.

De conferentie wordt georganiseerd door het programmateam GLB-NSP. Ze zien er naar uit u te ontmoeten!


Voor wie


De conferentie is van belang voor agrarische belangenvertegenwoordigers, agrariërs, adviseurs, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.

Op naar een definitief voorstel


Tijdens de vorige conferentie in december 2020 is het NSP ‘op hoofdlijnen’ behandeld. Daarin zijn verschillende bouwstenen gepresenteerd. Medio 2021 volgt naar verwachting het EU-besluit over de GLB verordening, waarna eind 2021 politieke besluitvorming plaats vindt over Nederlandse Nationaal Strategisch Plan dat naar Brussel wordt gestuurd.

Doel van de conferentie


Op dit moment werken adviseurs in het programma GLB-NSP aan dit NSP. In aanloop naar de conferentie wordt een ‘ambtelijk advies’ gepubliceerd. De conferentie van 1 juli heeft als doel om alle stakeholders de gelegenheid te geven om te reageren op de plannen. Op basis van de discussies kunnen mogelijk nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Besluitvorming over het NSP van 2018 tot 2023

Programma op hoofdlijnen


14.00 uur: Plenair programma
15.00 uur: Pauze 
15.00 – 16.15 uur: 3 webinars, vrij toegankelijk 
15.00 – 16.30 uur: 3 dialoogtafels, op uitnodiging 

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?