GreenPort NHN: Visie op voedsel

“Een Voedselvisie. Een visie op voedsel. Als programmamanager van GreenPort NHN heb ik ook een visie op voedsel: er moet voldoende zijn voor iedereen, voor nu en in de toekomst. Dat klinkt misschien flauw, maar volgens mij is dat in de kern wel wat we allemaal willen. We willen voldoende, gezond, veilig en betaalbaar voedsel. Voor onszelf, voor de regio, voor Nederland en internationaal. Nu en in de toekomst. Daarom werken we als greenport aan de verdere ontwikkeling van de agribusiness tot een toekomstbestendige sector. En gelukkig zijn we daarin niet de enigen. Sterker nog: als greenport bestaan we bij de gratie van samenwerking. Niet voor niets zeg ik vaak ‘de greenport zit niet ín de regio, de regio is de greenport’.

En natuurlijk zijn we door onze ligging onlosmakelijk verbonden met de provincie Noord-Holland. We werken dan ook al meer dan tien jaar met veel plezier samen binnen allerlei projecten. De nieuwe Voedselvisie heb ik met veel belangstelling gelezen. Een groot deel ervan raakt aan wat we als GreenPort NHN al dagelijks doen: werken aan een toekomstbestendig voedselsysteem. Duurzaamheid en verdienvermogen voor ondernemers gaan hierbij hand in hand. Als regio voorzien we in een ontzettend groot deel van de primaire productie van voedsel, inclusief de verwerking en logistiek voor Nederland en West Europa. En als greenport zetten we ons samen met bedrijven, onderwijs en overheden in om dit in de toekomst te blijven doen. Duurzaam, veilig, gezond en betaalbaar voedsel.

Ik zie de Voedselvisie dan ook als een welkome versterking. Hoewel er flinke stappen worden gezet, zijn er nog altijd vraagstukken rondom het produceren, distribueren, verwerken en consumeren van voedsel. En voor antwoorden op die vragen kun je niet alleen naar de sector zelf kijken; daar spelen veel meer partijen een rol in. Denk aan consumenten, supermarkten, de transportsector, de chemische industrie en meer. Een deel van de keten -neem de metropoolregio Amsterdam- bevindt zich buiten de regio van onze greenport, terwijl de Voedselvisie heel Noord-Holland beslaat. Daarmee biedt de Voedselvisie een basis om naar álle betrokken schakels in de (voedsel)keten te kijken. Het laat zien dat de provincie zich actief inzet om dingen in beweging te krijgen. Wie weet worden er dankzij de Voedselvisie weer nieuwe verbindingen gemaakt en leren wij als Greenport NHN organisaties kennen waar we eerder nog niet mee werkten. En hoewel een groter netwerk niet ons doel op zich is, draagt het wel bij aan hét ingrediënt voor echte verandering: samenwerking.”

Jeroen Noot, programmamanager GreenPort NHN

GreenPort NHN

Al meer dan tien jaar werken onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers structureel samen in Greenport Noord-Holland Noord. Greenport NHN versterkt de concurrentiepositie van de agrarisch sector in Noord-Holland Noord, regionaal, nationaal en internationaal. Greenport NHN werkt vanuit de vraag van ondernemers en in verbinding met de partners uit de triple helix. Onder één noemer, onder één vlag en vanuit één gezamenlijke visie. De Greenport werkt verder aan de doorontwikkeling van de agribusiness tot een duurzame sector.    

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?