Groen Kapitaal – een goed verhaal

Ik ben Karin van Hoof – coördinator Groen Kapitaal. Als persoon ben ik een bruggenbouwer- tussen beleid en praktijk en tussen verschillende opgaven. Ik zet me graag in voor een groene gezonde leefomgeving en gezond voedsel. Daarom bouw ik hier een bruggetje tussen de Voedselvisie en Groen Kapitaal. Met de provinciale aanpak Groen Kapitaal zoeken we naar zogenaamde natuurcombinaties. Slimme oplossingen die de biodiversiteit én de maatschappelijke meerwaarde van en daarmee de betrokkenheid bij natuur vergroten. Een belangrijk onderdeel van de aanpak Groen Kapitaal was al vanaf het begin natuurinclusieve landbouw. Op ons platform leggen we hier uit wat we daar mee bedoelen en welke acties we al in gang hebben gezet. In het kort gaat het om boeren met de natuur in plaats van tegen de natuur.

Van koploper naar systeem veranderen

Elke agrariër of tuinder zal overigens – terecht – zeggen dat hij of zij met de natuur werkt, want in het vak draait het om natuurlijke processen. We weten in Nederland heel goed hoe we daarmee goedkoop en gezond vers voedsel en ook mooie bloemen en planten kunnen krijgen. Daar mogen we trots op zijn. We zijn wel wat doorgeschoten in het sturen op goedkope productie. Soms vergeten we goed te profiteren van wat de natuur ons zelf biedt aan hulp bij gezonde gewassen en dieren, onder andere via een goede bodemkwaliteit en kruidenrijk grasland. De kunst is om met elkaar in gesprek te blijven. Hoe produceren we voedsel? Hoe kunnen we onze kamerplant of bosje tulpen zo telen dat de impact op het milieu, ons watersysteem en de biodiversiteit zo klein mogelijk is? En hoe zorgen we tegelijk voor een economisch duurzaam perspectief? Vanuit het netwerk Groen Kapitaal zien we mensen die hun nek uit steken om dit voor elkaar te krijgen. Koplopers die uit eigen motivatie gaan zoeken naar hoe het anders kan of juist al generaties lang zorg dragen voor weidevogels en dat – samen met vrijwilligers- met grote bevlogenheid blijven doen. Ze krijgen veel voor elkaar, maar lopen ook tegen allerlei ‘systeem’ problemen aan. Daarom ben ik blij dat de provincie nu met de Voedselvisie breder kijkt naar het hele systeem en dat natuurinclusieve landbouw één van de belangrijke aspecten is waar richting een duurzame toekomst voor de land- en tuinbouw naar wordt gekeken.

Persoonlijke verhalen en inspiratie

Mooi dat dingen die blijken te werken in de biologische landbouw breder worden overgenomen. Dat er wordt geëxperimenteerd met akkerranden voor het bestrijden van plagen bijvoorbeeld. Dat consumenten steeds vaker bereid zijn lokaal te kopen of bereid zijn een meerprijs te betalen voor duurzame producten. Hopelijk geeft dit vertrouwen. Je kunt met je bedrijf niet van de ene op de andere dag je hele koers verleggen. Daar moet op een gegeven moment ’toevallig’ een aanleiding voor zijn of gecreëerd worden. Graag laten we met persoonlijke verhalen en het delen van kennis op het platform Groen Kapitaal en via sociale media zien wat dit oplevert voor wie de stap zet en/of welke kleine stapjes mogelijk zijn. Zo hoop ik dat een goed voorbeeld steeds breder wordt gevolgd. Met respect voor wie al zijn of haar nek heeft uitgestoken om nieuwe wegen te bewandelen. Vaak met vallen en opstaan. Tot slot aandacht voor een nieuw fenomeen: het voedselbos. Een nieuwe manier van voedsel verbouwen én biodiversiteit bieden. Je hebt ze in allerlei soorten en maten, in alle gevallen zetten ze ons aan het denken hoe het ook anders kan. Deze polycultuur inspireert. Door met stroken teelt onze monocultuur wat aan te passen of nieuwe gewassen met een gezonde werking te proberen. Mensen worden weer meer betrokken bij hun voedsel en hun leefomgeving.

Facebook: https://www.facebook.com/groenkapitaal/
Twitter: https://twitter.com/GroenKapitaalNH
Instagram: https://www.instagram.com/groenkapitaal/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/groenkapitaal/

Karin van Hoof – Groen Kapitaal

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?