Greenport Aalsmeer: Flowers from Holland!

We staan als Nederland bekend om de bloemen. Dit is ook niet zo gek als je bedenkt dat ons land zestig procent van de wereldwijde bloemenhandel in handen heeft. Met als kloppend bloemenhart: Aalsmeer! Dagelijks werken bijna 50.000 mensen fulltime bij teeltbedrijven, de bloemenveiling, handelsbedrijven, exporteurs, tuinbouwleveranciers en veredelaars in bloemen en planten. Deze bedrijven zorgen met elkaar voor een omzet van 3 miljard euro per jaar.

Om deze sector duurzaam en toekomstbestendig te houden, werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid via Greenport Aalsmeer met elkaar samen. Ik ben programmamanager van deze bijzondere Greenport. We houden ons bezig met thema’s als duurzame gebiedsontwikkeling en energietransitie, infrastructuur en logistiek, arbeid en onderwijs en kennis en innovatie. Stuk voor stuk onderwerpen die van groot belang zijn voor de ondernemers in onze regio.

Samenwerking is voor de Greenport belangrijk. Niet alleen met de ondernemers, maar zeker ook met partijen zoals de provincie Noord-Holland. Binnen de provincie zijn er vele specialisten die de Greenport ondersteunen om met marktpartijen aan de slag te gaan. Daarnaast helpt de provincie bij het creëren van politieke ondersteuning richting lokale en landelijke overheden. De provincie is ook nog eens belangrijke financier van het programma van Greenport Aalsmeer: met die ondersteuning kunnen we voor de ondernemers in de regio aan de slag.

Voor veel onderwerpen heb je een flink lange adem nodig. Neem bijvoorbeeld een thema als duurzame gebiedsontwikkeling: je bent hier al snel 7 tot 10 jaar mee bezig voordat je resultaten kunt boeken. De lange doorlooptijden van trajecten ten opzichte van de soms gewenste successen op korte termijn zorgen wel eens voor pittige discussies. Maar uiteindelijk komen we er altijd uit.

Ik vind het super dat ik voor deze mooie sector mag werken. Het is een sterke sector met prachtige producten. Tuinbouwondernemers zijn 24 uur per dag in de weer zijn voor hun bedrijf en de markt, met oog voor duurzaamheid en met de mensen die in hun bedrijf werken.

Flowers from Holland. Dat moeten we blijven koesteren en uitdragen!

Ronald van den Breevaart – programmamanager Greenport Aalsmeer

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?