WUR doet onderzoek naar mestverwerkingstechnieken

Dit artikel gaat over het tweede van de twee onderzoeksprojecten die op dit moment wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR). Eerder is er gecommuniceerd over het eerste project dat gericht is op het sluiten van nutriëntenkringlopen in Noord-Holland. Lees daar hier meer over.

De Provincie Noord-Holland heeft Wageningen University & Research (WUR) de opdracht gegeven om een technische- en economische haalbaarheidsstudie te doen naar technieken voor het verwerken en het verwaarden van mest uit de melkveehouderij. Het doel van deze technieken is dus het maximaliseren van de voordelen van mestgebruik. Een technische oplossing die hiervoor kan worden ingezet is de monovergister (zie afbeelding).

Met monovergisters kan de mest zodanig worden verwerkt dat de uitstoot van ammoniak en methaan aanzienlijk worden verminderd. Bovendien wordt bij het vergisten van mest ook groen gas geproduceerd en kan het nutriëntvolle digestaat, d.w.z. het restproduct van dit proces, hergebruikt worden als kunstmest. Met het gebruik van deze techniek wordt zo een bijdrage geleverd aan verschillende beleidsopgaven zoals de stikstof-, klimaat- en groene energieopgave.

Voor het rendabel vergisten van mest met een monovergister is een bepaalde hoeveelheid mest nodig per jaar. In Noord-Holland zijn er, door haar voornamelijk extensieve veehouderij, enkel een aantal melkveehouders die genoeg mest produceren om een vergister op eigen land rendabel te kunnen maken. Voor velen is samenwerking vereist. De WUR onderzoekt op welke plekken in Noord-Holland potentiële collectieve installaties rendabel zouden kunnen zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om het geproduceerde groen gas gemakkelijk kwijt te kunnen op het gasnet.

Met de uitkomsten van het onderzoek hoopt de provincie gepaste plekken te vinden voor collectieve monovergisters. Hiermee heeft de provincie een houvast om ruimtelijk te kunnen sturen wat de agrariërs meer zekerheid biedt qua investering.

Naast het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de WUR zit de provincie ook niet stil. Bij de inpassing van collectieve installaties in het landelijk gebied komen veel beleidsterreinen samen. Zo is team Agri & Food nu aan de slag met collega’s van Ruimtelijke Ordening, Energietransitie en Landbouw om de gehele regelgeving rondom dit onderwerp in beeld te brengen middels een handige leidraad.

Het onderzoek is nu halverwege en de onderzoekers zijn hard bezig met het doorrekenen van de verschillende scenario’s per gebied. De uitkomsten van het onderzoek zullen in het voorjaar gepubliceerd worden.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?