Jacco Hoogendam: ‘Bijdragen aan agrarische bedrijven en bodem- en waterkwaliteit’

“Mijn naam is Jacco Hoogendam, sinds eind 2020 werkzaam bij LTO Noord en regio-coördinator bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Als DAW-coördinator voor de regio Noord-Holland werk ik voor en met boeren aan een gezonde bodem en voldoende en goed water. Dat doe ik vooral op bestuurlijk vlak: ik sta in nauw contact met partners zoals het waterschap en provincie om realistische doelen te stellen voor de agrarische sector. Voor mij is het namelijk een belangrijke voorwaarde dat maatregelen die bijdragen aan een betere bodem- en waterkwaliteit óók bijdragen aan de continuïteit van agrarische bedrijven. Kortom: het verdienmodel moet goed zijn. En dan werkt het: Al honderden agrariërs in ruim 400 projecten zetten zich dagelijks in voor een gezonde bodem en goede waterkwaliteit voor ons allemaal.

Verantwoordelijkheid van ons allemaal

Het water- en voedselsysteem is een van de grootste uitdagingen van de agrarische sector. Goed en voldoende water en een gezonde bodem zijn immers belangrijke voorwaarden voor boeren en tuinders: het zorgt namelijk voor een goede gewasopbrengst en/of voor voldoende ruwvoerproductie. Niet voor niets nam LTO dus het initiatief voor DAW. Met agrarische ondernemers, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere relevante partners hebben we de afgelopen jaren mooie stappen gezet. We stimuleren agrarische ondernemers te werken aan een duurzame bedrijfsvoering. Denk aan het verminderen van uitspoeling naar de sloot door bijvoorbeeld een goed vanggewas te telen. Of aanpassingen op het erf om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen of slim bemesten om kosten te besparen en uitspoeling te verminderen. Op de website van het DAW vind je tientallen enthousiasmerende verhalen van agrarische ondernemers. We inspireren ondernemers, maar zij blijven zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering.

Een duurzaam voedselsysteem begint bij agrarische ondernemers, maar: het is niet alleen de verantwoordelijkheid van boeren en tuinders. De handel en distributie heeft eveneens verantwoordelijkheid voor een duurzaam voedselsysteem. En ook de consument kan met zijn of haar inkopen invloed uitoefenen. De realistische kijk op werken aan een gezonde bodem en voldoende en goed water hoor ik terug bij Jan Willem Huizinga, programmamanager KRW bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ik zou hem graag voordragen voor het volgende blog en zou hem de vraag willen stellen: Beste Jan Willem, wil jij de lezers van dit blog iets meegeven van de unieke en realistische benadering van HHNK waaraan jij een belangrijke bijdrage hebt geleverd?”

Jacco Hoogendam, DAW regio-coördinator Noord-Holland, https://agrarischwaterbeheer.nl/content/jacco-hoogendam

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?