Wat is kringlooplandbouw?

Kringlooplandbouw verbruikt zo min mogelijk energie en gebruikt zo veel mogelijk hernieuwbare energie. Gewasresten, voedselresten, procesafval, mest en compost worden opnieuw benut of verwerkt tot een nieuw product of grondstof. Goede bodemkwaliteit vormt de basis van kringlooplandbouw. Een bodem die veel organische stof bevat, neemt beter water op en is beter bestand tegen droogte. Ook kan zo’n bodem meer stikstof en mineralen vasthouden. Dit biedt een rijker bodemleven en draagt bij aan gezonde gewassen en uiteindelijk een hogere opbrengst. Het is dus tijd voor de omschakeling naar kringlooplandbouw.

Het project ‘Kringlooplandbouw Texel’ is in 2019 gestart naar aanleiding van een onderzoek door Siem Vlaanderen voor zijn opleiding aan de hogere landbouwschool. In dit onderzoek is gekeken naar de mineralenkringloop op het eiland Texel met een focus op stikstof en fosfaat. In het voorjaar van 2020 is een nieuw projectvoorstel ingediend bij de provincie. De resultaten zijn te vinden in Schapen en erwten.

In onderstaand filmpje legt Frank Verhoeven van Boerenverstand uit wat kringlooplandbouw is en hoe het in Brabant aangepakt wordt.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?