Vertify: “Wanneer we met iets beginnen noemt men ons wel eens gek”

Gedeputeerde Ilse Zaal heeft een bezoek gebracht aan Vertify in Zwaagdijk (voormalige naam: proeftuin Zwaagdijk). Zij ging in gesprek met directeur Johan Kos, die ook een rondleiding verzorgde.

Wat is Vertify?


Vertify is een agrarisch onderzoekscentrum dat praktijkgericht onderzoek uitvoert op het gebied van zowel akkerbouw, glastuinbouw, vollegronds groente als bloembollen. Op het gebied van bloembollen en vollegrondsgroente is Vertify uniek in Nederland. Er worden innovaties ontwikkeld en getest die kunnen bijdragen aan duurzame voedselproductie, gezondheid en welzijn.

“We proberen nieuwe dingen uit. Wanneer we met iets beginnen noemt men ons wel eens gek. Toen we begonnen met onderzoek naar telen op water geloofde lang niet iedereen dat het mogelijk zou zijn. Inmiddels is dat wel veranderd en worden o.a. sla en tulpen steeds meer op water geteeld., ” aldus directeur Johan Kos. Het voordeel van telen op water is dat er geen potgrond meer nodig is. Een product dat vaak wordt geïmporteerd uit andere landen. Daarnaast is het water waarop wordt geteeld makkelijk schoon te maken en her te gebruiken. “Onze ambitie is verduurzaming. Daarvoor hoeft echt niet iedereen biologisch te worden. Met nieuwe technieken en een beetje lef kunnen we veel stappen zetten.”

Explore & Explain


Ilse Zaal: “Er wordt mooi onderzoek gedaan in Noord-Holland, dat mogen we best meer laten zien. Ik denk dat weinig mensen weten hoeveel praktijkonderzoek hier bij Vertify plaatsvindt. Er zijn onderzoekkassen en proefvelden in de open lucht. Daarnaast wordt er ook nog onderzoek gedaan bij verschillende telers.”

Op de locatie in Zwaagdijk worden onder andere proeven gedaan op het gebied van meststoffen, telen op water en telen onder verschillende kleuren LED verlichting. Ook in het Westland is Vertify te vinden. Hier bevindt zich het World Horti Center. Daar ligt de focus op glastuinbouw, wordt kennis gedeeld met bedrijven en is inpandig MBO en HBO onderwijs gesitueerd. Het delen van kennis is een belangrijk onderdeel binnen Vertify: explore & explain, luidt de leus. Per jaar worden er in het World Horti Center zo’n 35.000 – 40.000 bezoekers ontvangen. Studenten van het Clusius College zijn regelmatig te vinden op het terrein in Zwaagdijk. Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende universiteiten.

tekst gaat verder onder afbeelding

Johan: “We zien dat de tijd verandert. Waar we een tijd geleden bij een probleem keken naar welk gewasbeschermingsmiddel zou helpen, wordt de vraag nu breder gesteld: Er is een probleem, hoe kunnen we het oplossen? Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar manieren van bemesten of bewateren of naar keuze van rassen. Technologie speelt een steeds grotere rol.” Smart farming biedt veel kansen voor precisielandbouw; een manier van landbouw bedrijven die gericht is op het heel precies monitoren wat het gewas nodig heeft op welke plaats en daar gericht op handelen.

In de Europese Unie is met name veel aandacht voor de veeteelt en akkerbouw. Glastuinbouw wordt minder belicht. Ilse Zaal is lid van het Comité van de Regio’s en vraagt in Europa voor meer aandacht voor glastuinbouw.

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?