Twee innovatieve onderzoeksprojecten van WUR dragen bij aan doelen uit het PPLG

In opdracht van de Provincie Noord-Holland voert Wageningen Universiteit twee belangrijke onderzoeksprojecten uit die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de doelen binnen de gebiedsgerichte aanpak van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Beide projecten zullen de komende tijd op Boer & Business In Balans worden besproken. In dit artikel komt het eerste project aan bod, gericht op het sluiten van nutriëntenkringlopen in Noord-Holland.

De landbouwsector staat voor allerlei uitdagingen op het gebied van nutriëntenmanagement: het wegvallen van de derogatie, stijgende kunstmestprijzen, en verdienmodellen die in de knel komen. Dit onderzoeksproject probeert meerdere van deze uitdagingen in één keer te tackelen, door te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om nutriëntenstromen tussen verschillende agrarische sectoren te koppelen en tevens gebruik te maken van overige nutriëntenbronnen uit onder meer voedselresten en rioolwater. Het doel is om nutriëntenkringlopen te sluiten en zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van nutriënten, terwijl er ook een bijdrage wordt geleverd aan de economische duurzaamheid van onze landbouwsector.

Het idee achter dit project is dat agrariërs met een tekort aan nutriënten geholpen kunnen worden door agrariërs met een overschot aan nutriënten, en andersom. Een win-winsituatie dus. De uitvoering van dit plan heeft echter heel wat voeten in aarde. Zo moet er gekeken worden naar de soorten en hoeveelheden meststoffen die de landbouwsectoren in Noord-Holland nodig hebben, en of de bedrijven in deze behoeften kunnen worden voorzien door bronnen in de provincie, of dat dit op deze schaal niet mogelijk is. Daarnaast zijn er allerlei wettelijke en technische eisen waaraan de uitwisseling van nutriënten moet voldoen, die ook onder de loep worden genomen.

Er zijn al voorbeelden te vinden van efficiënte nutriëntenkringlopen in Noord-Holland en elders in Europa. Deze voorbeelden dienen niet alleen als inspiratie voor het project, maar er wordt ook gekeken naar de elders gevonden belemmeringen voor het gebruik van alternatieve reststromen. De provincie kan mogelijk een rol spelen bij het wegnemen van deze belemmeringen in Noord-Holland. De onderzoekers die betrokken zijn bij dit project leveren daarom ook een lijst met maatregelen op die de provincie kan treffen om de nutriëntenwisseling tussen gebieden te steunen. Zo wordt er weer een stap gezet naar een duurzame bedrijfsvoering in de landbouw en het sluiten van nutriëntenkringlopen.

In november 2023 zal het onderzoeksrapport opgeleverd worden en gaat de provincie er verder mee aan de slag. Meer weten? Neem contact op met Emil Dutour Geerling via emil.dutour.geerling@noord-holland.nl.


Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?