Terugblik Praktijkmiddag Regeneratieve Landbouw

Vanuit de Voedselvisie van de provincie Noord-Holland zijn er in de provincie meerdere proeftuinen voor regeneratieve landbouw gerealiseerd. Het doel van deze proeftuinen is om kennis en ervaring op te doen met regeneratieve maatregelen, bijvoorbeeld het toepassen van Bokashi, gewasrotaties, het werken met cover crops, etc. Door deze maatregelen toe te passen en de resultaten nauwkeurig bij te houden wordt inzichtelijk welke landbouwkundige maatregelen kunnen helpen om de bodem vitaler en veerkrachtiger te maken. Om dit te illustreren, is er op 25 augustus jl. een praktijkmiddag georganiseerd in de proeftuin op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap Agro te Ursem.

Tijdens deze praktijkmiddag konden bezoekers met adviseurs en telers mee het veld op. Zij vertelden over de tussentijdse resultaten van experimenten, bijvoorbeeld het gebruik van zeewierkalk op kleigrond, en het toepassen van vloeibare chitine als gewasbeschermer. Ook werd de toepasbaarheid van alternatieve maatregelen zoals zeer plaatselijke grondbewerkingen en bodemversterkende organismen. Dankzij 2 afgegraven profielkuilen (zie afbeelding) konden bezoekers letterlijk meekijken in de bodem. Later op de middag werd ook gepresenteerd hoe resultaten van regeneratieve landbouw meetbaar zijn.

Naast de proeftuin was er ook een kennisterrein ingericht waar betrokkenen uit de projectgroep zich presenteerden. Op het kennisterrein werden verschillende thema’s uit de regeneratieve landbouw uitgelicht. Bezoekers gingen hier het gesprek aan met bijvoorbeeld de organisator DLV advies, maar ook: Team Ecosys, Neutkens, Agriton, Mulder Agro, Bokashi.nl en Eurofins.

Er wordt teruggekeken op een geslaagde dag, waarop het wederom duidelijk werd dat systeemverandering een geleidelijke weg is en regeneratieve landbouw maatwerk is. Kees Schaap, een van de drie compagnons van het bedrijf Stam-Schaap Agro, heeft een kordaat advies: “Gewoon beginnen!’

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?