Protein Transition Mission NL

De Provincie Noord-Holland, Amsterdam Trade & Innovate, en Oost NL hebben een Protein Transition Mission NL georganiseerd naar Denemarken. Het doel van deze missie was leren, inspireren en netwerken.

Waarom deze missie?

Europese landen staan voor de uitdaging om minder afhankelijk te worden van de import van eiwitrijke gewassen en hierin meer zelfvoorzienend te worden. Alle lidstaten zijn daarom gevraagd een nationale eiwitstrategie op te stellen. Nederland heeft in haar Nationale Eiwitstrategie (NES) de ambitie uitgesproken  de eiwittransitie te willen versnellen langs 5 sporen. Het doel is om de komende 5 tot 10 jaar de zelfvoorzieningsgraad van nieuwe plantaardige eiwitten te vergroten. Provincies hebben een taak om deze ambities tot uitvoering te brengen en werken samen met elkaar, het Rijk en het bedrijfsleven aan deze doelstelling.

Denemarken is net zoals Nederland een koploper in deze transitie. De Denen zijn slagvaardig en de uitvoering van de ambities gaat snel. Tegelijkertijd zijn de Denen geïnteresseerd in de Nederlandse markt, zien ze dat onze bedrijven over innovatieve technieken beschikken en veel plantbased producten op de markt brengen. Zowel vanuit de publieke kant als vanuit het bedrijfsleven is er interesse in de Deense aanpak en markt rondom plantaardige eiwitten. We hebben elkaar nodig om deze transitie in Nederland verder te brengen.  

Het doel van deze missie was om kennis en ervaringen uit te wisselen, te leren van Denemarken en te bouwen aan een netwerk dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid voelt voor de eiwittransitie. Er is overlap tussen de Deense en Nederlandse doelen. De publieke deelnemers van de missie zijn vooral geïnteresseerd in de publieke uitvoeringskracht van Denemarken op het versnellen van de protein shift. Welke doelen zijn behaald, welke beleidsinstrumenten zetten zij in, en welke rol speelt de overheid? Voor het bedrijfsleven was deze reis vooral interessant om in contact te komen met de Deense bedrijven en inspiratie en kennis op te doen.

Reisverslag

Een delegatie van 48 personen, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse overheden, bedrijven en organisaties, werd geleid door Gedeputeerde Harold Zoet van de provincie Gelderland. De reis richtte zich op het verkennen van de Scandinavische voedselindustrie, met speciale aandacht voor plantaardige eiwitten. De delegatie bezocht vooraanstaande bedrijven en onderzoeksinstellingen, waarbij de nadruk lag op innovatieve ontwikkelingen en best practices waar Nederland van kan leren.

Hoogtepunten van de reis waren onder andere presentaties over plantaardige voeding en eiwitten, zoals bij ISI Food Protection, Arla Innovation Center en Aarhus University. Deze sessies boden waardevolle inzichten in de Deense aanpak van de eiwittransitie, inclusief een Nationaal Actieplan en strategie in samenwerking met verschillende belanghebbenden zoals landbouwverenigingen en NGO’s. Dit actieplan is hieronder in het Engels en Nederlands te downloaden.

Een bezoek aan het Ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij gaf inzicht in de Deense initiatieven op het gebied van plantaardig voedsel en eiwitten, inclusief een aanzienlijke subsidie voor projecten die de eiwittransitie ondersteunen. Dit bood inspiratie voor verdere ontwikkelingen in Nederland.

De reis eindigde met een gedeeld enthousiasme voor toekomstige samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederland en Denemarken om de eiwittransitie verder te bevorderen. De Protein Transition Mission heeft nogmaals het nut van dergelijke samenwerkingen benadruk, om met een integrale aanpak duurzame voedselproductie en consumptie te bevorderen.

Bekijk hieronder de presentaties die tijdens het bezoek aan Denemarken zijn gegeven, en andere relevante documenten. Of kijk deze korte video over de missie van Amsterdam Trade & Innovate.

Documenten

Presentaties

Deel dit artikel met anderen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?